« Späť

Príď Pane, do svojho svätého chrámu!

Príď Pane, do svojho svätého chrámu!

   To je antifóna, kde pozývame Boha medzi nás. On prichádza do nášho srdca, nakoľko my Ho pozývame. Príď Pane, do svojho svätého chrámu! Pán prichádza nielen do našich sŕdc, ale aj do našich rodín, lebo každá rodina je chrámom, v ktorom prebýva Boh. Každý z nás musí rásť v poznaní Boha cez modlitbu a Božie slovo. Každý z nás musí rásť aj v postoji ku členom svojej rodiny a k rodinám, s ktorými sa denne stretáva. Iba vtedy, keď môj osobný život sa bude neustále prehlbovať v postoji k Bohu, bude môj i rodinný život mocnieť. Boh uskutoční a dokončí svoje dielo v nás, ktoré začal. Nechajme priestor Bohu a Boh zavŕši svoje dielo v nás.

Príď Pane, do svojho svätého chrámu! Amen.

Autor: otec Pavol Sendrej

Predchádzajúci