Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2018

Myšlienka O. Henri Caffarela: Každý deň sa odovzdajme Pánovi Miesto, aké vo vašom živote zaberá odovzdanie sa Bohu, je snáď dôležitejšie ako výhodný život, v ktorom je všetko dopredu dohodnuté. Ak dovolíte vášmu duchovnému životu odpočívať: modlitba, čítanie Božieho slova, regulárna Sviatosť zmierenia a Eucharistia, riskujete, že bude zanedbaný, lebo vám často chýba čas...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018

VEČERADLO Deje sa niečo nové. Z každej strany počujeme o modlitbe. Časopisy, ktoré sa doteraz zaoberali spoločenským a politickým dianím, publikujú ankety o „rozjímaní“, „modlitbe“ a prezentujú „jogu“ a „zen“ ako techniku meditácie. Pestré časopisy opisujú malé modlitebné skupiny. A takým spôsobom sa môžeme stretnúť s článkom o „návrate modlitby“ , akoby...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018

Kristus sa modlí za vás Ak Kristus vo vás žije, On sa vo vás aj modlí. Pretože život je pre Krista modlitbou. Nájdite ho, uchopte ho, osvojte si jeho modlitbu. Alebo skôr – keďže tieto slová dávajú veľký dôraz na vašu aktivitu – dovoľte, aby sa vás tá modlitba zmocnila, uniesla a potiahla k Otcovi. Ja som vám nesľuboval, že ju uvidíte; ja od vás žiadam len aby ste tomu...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018 »

AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA

Dnes by som Vám chcel predstaviť aktuálny stav kanonizačného procesu O. Henri Caffarela. Kým Vám predstavím to, čo sme už doposiaľ dosiahli, chcel by som pripomenúť apoštolský list pápeža Františka z 11. júla 2017 Maiorem hac Dilectionem vydaný formou motu proprio. Mnohí sa ma pýtali, či to motu proprio niečo pozmeňuje vo veci kanonizácie O. Caffarela. Nie, ten list nič...
Čítaj ďalej o AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA »

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2018

List - apríl „Jeho počúvajte.“   Evanjelium nám podáva veľa Kristových slov, ale iba tri výpovede Otca. Aké cenné by mali  byť pre nás! Jedna z nich je rada, jediná rada, ktorú Otec dáva svojim deťom. S akou nesmiernou synovskou oddanosťou by sme ju mali prijať a s akou veľkou dôkladnosťou aplikovať. Tá rada, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2018

Rada starého farára   Keď som bol mladý, miništroval som v našej dedine pri starom farárovi. Trávil celé hodiny v modlitbe, v kostole. Raz, mal som asi štrnásť rokov, som mu povedal: „Pán farár, ja by som sa tiež chcel naučiť modliť sa.“ Odpovedal mi jednou vetou: „Mládenec, keď sa obraciaš na Boha, uvedom si, že On je tu a povedz mu: Pane, som Ti...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2018

List - apríl „Jeho počúvajte.“   Evanjelium nám podáva veľa Kristových slov, ale iba tri výpovede Otca. Aké cenné by mali  byť pre nás! Jedna z nich je rada, jediná rada, ktorú Otec dáva svojim deťom. S akou nesmiernou synovskou oddanosťou by sme ju mali prijať a s akou veľkou dôkladnosťou aplikovať. Tá rada, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2018

KRÍŽ alebo RADOSŤ   Vaše pokolenie našlo isté zásadné hodnoty. Svedčia o tom slová, ktoré sa bez prestania opakujú v rozhovoroch a činnosti: humanizmus, radosť, láska, rovnováha, rozkvet atď... A držíte sa týchto hodnôt. Predovšetkým pre vás samých, ale ak pre neveriacich, ktorí sú okolo vás. Dúfate, že ich tieto hodnoty oslovia a tým privedú...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2018

Žije stále, aby sa za nás prihováral (Hebr 7,25)   Nemusíte sa znepokojovať, keď si po zakončenej modlitbe spomeniete, že ste sa nemodlili za svojho muža/ženu, ani za svoje deti. Venovanie sa Bohu nikdy neznamená zanedbanie blízkych. To, čo dávame Jemu, nikdy nie je vzaté iným. Nechcem tým povedať, že modlitba za tých, ktorých máme radi nemá zmysel. Jednoznačne, je to naša...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2018

Na štyri verše ... Prijmite s trpezlivosťou, že niekedy na modlitbe zaspíte ... Pripomínam si niekoľko veršov Marie-Noel, ktoré som si kedysi opakoval pred spaním. Netýkajú sa len tých, ktorí sú na smrť unavení a zaspávajú počas modlitby. Aj keď oni pristanú najviac práve im. To sú tie verše:   Môj Bože, prameň sladkosti bez dna, Zaspávajúc – Ti...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2018 »

Narodenie Pána, Jn (1,1-14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Čítaj ďalej o Narodenie Pána, Jn (1,1-14) »

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017

Púštne modlitby „Keď sa vám vaše modlitby budú zdať neplodné, vaša túžba po Kristovi a vniknutí hlbšie do jeho lásky bude intenzívnejšia. Jeho milosť bude tým hojnejšia, čím väčšia bude vaša prázdnota a túžba.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017

Prosíte ma, aby som napísal knihu s rozjímaniami. Ale naučte sa čítať z knihy, ktorú vám dal Boh: z vášho manželstva. Objavíte, že to, čím žijete má zmysel. Vaše manželstvo nie je len skutočnosť čisto ľudská, ale má nadprirodzený význam: je tu Ktosi, kto vám chce skrze manželstvo odhaliť svoje srdce, svoju naliehavú túžbu, ktorá tvorí medzi každým z vás a Ním...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017 »

Spoločná sv. omša 28.10.2017

V sobotu 28.10.2017 sme sa opäť spoločne stretli nielen s Pánom Ježišom, ale aj s členmi a priaznivcami nášho Hnutia END. Sv. omšu slúžili pátri Martin a Jozef. Po sv. omši sme sa rozlúčili s p. Jozefom Novákom a poďakovali mu za päť rokov jeho obetavej služby Hnutiu END. Aj keď budeme od seba vzdialení, naďalej ostáva v našich srdciach a modlitbách :)
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 28.10.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017

2. list - Vzdať sa... Pri modlitbe je najväčšou prekážkou pokušenie niečo dosiahnuť. Modlitba nie je dielom človeka, ktoré je možné ukončiť. Je súhlasom na rezignáciu. Možno preto vám robí toľko ťažkostí [...] Hľa, vy pri modlitbe: otvárate evanjelium, ale neodpovedá na vaše otázky, klopete, ale dvere sú zatvorené...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2017

Drahí manželia a duchovní poradcovia! Všetkých Vás srdečne pozdravujeme po dovolenkovej prestávke (už sa nám za vami cnelo) a s radosťou vám posielame niekoľko informácii: - Blíži sa ďalšie výročie odchodu O. Henriho Caffarela k Pánovi. Otec Henri zakončil svoju pozemskú púť ako 93-ročný, 18.9.1996 v dome modlitby v Troussures blízko Paríža. Vyplnil...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2017 »

Začiatok formačného roka 2017/2018

Dňa 9.9.2017 o 10.00 h sme začali nový formačný rok 2017/2018 úvodnou sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.
Čítaj ďalej o Začiatok formačného roka 2017/2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2017

Posledná časť úvahy O. H. Caffarela na tému: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2017 »

Piknik v Cíferi 11.6.2017

Dňa  11.6. 2017 o 11:00 sa konalo stretnutie naších rodín vo farskej záhrade v obci Cífer.  Začalo sa sv. omšou o 11:15 v obci Pác. Po sv.omši sa hodovalo vo farskej záhrade v Cíferi. Naše ratolesti sa vyšantili na preliezačkách a pohrali sa s ovečkami a kozičkami za ohradou. FOTO tu...
Čítaj ďalej o Piknik v Cíferi 11.6.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2017

Pokračovanie úvahy O. H. Caffarela o téme: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“ - Božia pedagogika.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2017

Pokračovanie úvahy O. H. Caffarela o téme: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“ - Božia pedagogika.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2017 »

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

Radujme sa, veseľme sa, Pán Ježiš skutočne vstal zmŕtvych.
Čítaj ďalej o Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista »

Spoločná sv. omša 4.4.2017 o 16.00h

Milovaní, dňa 4.4.2017 o 16:00 (utorok) bude v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku spoločná sv. omša. Všetci ste vítaní. Po sv. omši bude krátke posedenie pri káve.
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 4.4.2017 o 16.00h »

Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2017

Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie - pokračovanie...Dialóg Otca a Syna. Kde je Syn, tam je aj Otec, tam pretrváva odveký dialóg Syna a Otca. Dialóg lásky, vzájomný dar, communio Otca a Syna v jednote Ducha Svätého. A tak v rodine Jozefa a Márie, v ktorej prebýval Ježiš, žijú tri božské Osoby svojím veľkým, tajomným životom. Tak isto je to v každej kresťanskej rodine.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017

„Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“. Duchovná plodnosť- pokračovanie
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2017

„Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“. Duchovná plodnosť- pokračovanie
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2017 »

9. Ples rodín

Dňa 14.1.2017 Združenie DOMOV Kežmarok, Hnutie SVETLO-ŽIVOT a Equipes Notre-Dame zorganizovali "9. PLES RODÍN", ktorý sa konal v jedálni pri SOŠ (Garbiarska 1, Kežmarok). Ples sa začal svätou omšou o 16:00 v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Do tanca nám hral DJ Matúš Vízner.
Čítaj ďalej o 9. Ples rodín »

Vianočný pozdrav

Milovaní, blížia sa sviatky Božieho narodenia, kedy si budeme vzájomne rozlamovať oblátku, srdce sa opäť rozochveje, a ruky zacítia jej posvätnosť, aj keď je to len obyčajný chlieb. Dokonca aj vo vianočných stromčekoch - obyčajných stromoch z lesa - zacítime tajomnosť, a v prskavkách a svetielkach žiaru iného sveta. Zíde nám na um myšlienka, že naše manželstvo je v porovnaní s tým...
Čítaj ďalej o Vianočný pozdrav »

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2016

DUCHOVNÁ PLODNOSŤ - Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie (pokračovanie úvah)
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2016 »

Manželské rekolekcie 2016 - "Slovo sa telom stalo"

V dňoch 2.-4.12.2016 sa konali manželské rekolekcie v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Viac info vo vnútri článku.
Čítaj ďalej o Manželské rekolekcie 2016 - "Slovo sa telom stalo" »

Spoločná sv. omša 9.11.2016 o 17:30

Milovaní, dňa 9.11.2016 o 17:30 (streda) bude spoločná omša. Všetci ste vítaní. Po sv. omši bude krátke posedenie s prekvapením.
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 9.11.2016 o 17:30 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2016

PANENSTVO a LÁSKA - Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie (pokračovanie úvah)
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2016 »

P. Pavol Sendrej CSsR

Po dlhej a ťažkej chorobe bol dňa 11. októbra 2016 vo veku 56 rokov Pánom života a smrti povolaný do večného domova kňaz, redemptorista     P. Pavol Sendrej CSsR    Páter Pavol sa narodil 26. 7. 1960 v Kamienke. Vyrastal v obci Vyšné Ružbachy (okres Stará Ľubovňa). Počas komunizmu pracoval ako hotelier a tajne začal formáciu v Kongregácii...
Čítaj ďalej o P. Pavol Sendrej CSsR »

Začiatok formačného roka 2016/17

Drahí naši manželia,   dňa 1.10.2016 sme vstúpili do nového formačného roka, ktorý sa začal svätou omšou o 9:30 v Kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Po sv. omši sme mali spoločný obed vo Vrbove. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Veríme, že o rok nás bude pri otvorení ďalšieho formačného roka viac :)   FOTO tu ...
Čítaj ďalej o Začiatok formačného roka 2016/17 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2016

Milovaní priatelia!  Začíname ďalší rok formácie a súčasne s ním začíname našu mesačnú úvahu nad slovami Otca Henriho Caffarela v rámci cyklu „Večer s O. Caffarelom“.  Počas nasledujúcich mesiacov vám budeme posielať úvahy O. Caffarela na tému: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie.“ Vrúcne Vás pozývame a povzbudzujeme k čítaniu týchto článkov a k...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2016 »

Stretnutie rodín Telgárt 18.-21.8.2016

V dňoch 18.8. až 21.8.2016 sa konalo stretnutie rodín v malebnej horskej prírode pod Kráľovou Hoľou v Telgárte. Foto dnu
Čítaj ďalej o Stretnutie rodín Telgárt 18.-21.8.2016 »

Spoločná Sv. omša

Dňa 31.5.2016 o 16:00 sa konala spoločná svätá omša v kláštore redemptoristiek v Kežmarku spojená s adoráciou a krátkym posedením.
Čítaj ďalej o Spoločná Sv. omša »

Večer s otcom Caffarelom - Aktuality srdca

Aktuality srdca Moji dvaja priatelia, mladí manželia, mi predstavili svoju situáciu, ktorá hoci nie je zúfalá, je určite veľmi znepokojujúca. Obaja začali manželský život s rozmachom, presvedčení, že milovať je veľmi ľahké. Dnes, po troch rokoch, stoja pred hrozbou rozpadu manželstva, pretože nerátali s požiadavkami lásky. Pod vplyvom tohto rozhovoru som sa pýtal sám seba, čo...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - Aktuality srdca »

Večer s otcom Caffarelom - Jabĺčko a veverička

Vďaka kontaktu s Bohom človek nie je ako veverička k jabloni, ale tak naozaj ako jablko, ktoré je s Ním spojené organickým a životodarným putom...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - Jabĺčko a veverička »

Spoločná svätá omša

Dňa 2.4.2016 o 16:00 sa konala spoločná svätá omša v kláštore redemptoristiek s adoráciou a krátkym posedením.
Čítaj ďalej o Spoločná svätá omša »

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ALELUJA

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl zo srdca Vám vyprosuje spoločenstvo Equipes.
Čítaj ďalej o Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ALELUJA »

Krížová cesta

Milovaní, v dnešný deň umučenia nášho Pána Ježiša Krista vám ponúkame modlitbu Krížovej cesty podľa videní Cataliny Rivas.
Čítaj ďalej o Krížová cesta »

MILOSRDENSTVO znamená..

Pochválený buď Ježiš Kristus. Milovaní Priatelia! Je pred nami veľká udalosť. Sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Prajeme Vám, aby ste ten Svätý čas prežívali v pravej radosti, s pokojom a mocou Zmŕtvychvstalého a Vašu každodennosť ako cestu posilňovania viera, lásky a šťastia. Pri tej príležitosti Vám, milovaní, navrhujeme namiesto slov O. Caffarela na tento mesiac, texty zo Svätého Písma.....
Čítaj ďalej o MILOSRDENSTVO znamená.. »

77. výročie stretnutia 1. ekipy

Pochválený buď Ježiš Kristus ! Milovaní priatelia! Chceme Vám všetkým pripomenúť, že dňa 25. februára si pripomíname 77. výročie stretnutia prvej ekipy (skupiny). Všetko sa to začalo pred 77. rokmi, veľmi skromne, lebo vtedy nikto nemyslel o takejto budúcnosti. V čom spočívala sila ich konania a nadšenia? ...
Čítaj ďalej o 77. výročie stretnutia 1. ekipy »

Askéza

Drahí priatelia! Posielame Vám ďalší list O. Caffarela na reflexiu a premyslenie ku dňu 18. februára 2016. Začal sa Veľký pôst - obdobie zamyslenia sa nad svojím životom, nad Božou láskou k nám, obdobie púšte, samoty ale aj obdobie konkrétnych predsavzatí a zriekania sa.   Na toto obdobie Vám posielame slová O. Caffarela o kresťanskej askéze, ktorá...
Čítaj ďalej o Askéza »

Fašiangové posedenie 9.2.2016 16:30

Dňa 9.2.2016 (utorok) o 16:30 sa už tradične uskutočnilo fašiangové posedenie v kláštore sestričiek redemptoristiek v Kežmarku. Začínali sme o 16:30 sv. omšou. Po sv. omši bola vyložená Sviatosť Oltárna, pri ktorej sme sa pomodlili spoločne so sestričkami a pátrom Martinom večerné chvály. Okolo 19h sme pokračovali spoločnou fašiangovou večerou, pri ktorej sme sa o všeličom porozprávali....
Čítaj ďalej o Fašiangové posedenie 9.2.2016 16:30 »

Odovzdanie sa Bohu

     Vo vašom živote odovzdanie sa Bohu zaberá miesto ktoré je možno dôležitejšie ako pohodlný život, kde máme vopred všetko nastavené. Ak dovolíte vášmu duchovnému životu odpočívať (modlitba, čítanie Božieho Slova, vzdialenie sa od pravidelného pristupovania k sviatosti zmierenia, Eucharistie), lebo vám často chýba čas a nepredvídateľné udalosti vám skrížia plány,...
Čítaj ďalej o Odovzdanie sa Bohu »

Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

Dňa 17.1.2016 boli vystavené relikvie sv. Terézie z Lisieux v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku. Program nočného bdenia pri relikviách je vo vnútri tohto článku.
Čítaj ďalej o Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux »

8. Ples rodín

   Dňa 9.1.2016 sa konal už ôsmy ročník Plesu rodín, ktorý organizuje naše spoločenstvo a to nielen pre jej členov. Začínali sme svätou omšou o 15-tej hodine v rimskokatolíckom kostole v Huncovciach. Svojou návštevou nás poctil otec biskup Sečka, ktorý túto sv. omšu celebroval. Po sv. omši nasledovalo slávnostné otvorenie plesu v podaní tvorivej moderátorskej dvojice Lenky a...
Čítaj ďalej o 8. Ples rodín »
Ukazujem 1 - 50 z 89 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 2