« Späť

„Nechcem poznať nič viac, len Ježiša Krista a to Ukrižovaného.“

„Nechcem poznať nič viac, len Ježiša Krista a to Ukrižovaného.“

   Táto myšlienka, zdroj čítania piatej nedele v období cez rok, sa zdá byť namierená na rehoľníkov. Slovo Božie je ale aktuálne pre každého človeka.
Žiť Božie slovo v každodennom živote je našou úlohou, či už pre rehoľníkov, laikov, manželov...
„Žiť Ježiša Krista“, ako nám hovorí Sv. Pavol, nie je jednoduchá vec.
Každý z nás dostáva patričné dary podľa stavu, v ktorom žije.
Duch Svätý nás naučí všetkému. Preto je potrebné otvoriť sa Jeho pôsobeniu.
„Nechcem poznať nič viac, len Ježiša Krista a to Ukrižovaného...“
V poznaní Ježiša Krista, Ukrižovaného je zahrnutá všetka múdrosť celého sveta.
   Tento týždeň prežívame „Modlitby za jednotu kresťanských manželstiev“. V dnešnej dobe je veľký útok na jednotu manželstiev. Preto je potrebné, aby sme poznali Ježiša Krista. Evanjelista píše:“ Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ KRÍŽ, nie brata, či sestry, ale ten môj. Každý stav prináša požehnanie i utrpenie, každý stav prináša kríž i víťazstvo.

   Pane, daj mi sily, aby som vo svojom stave nebol prekážkou, ale prostriedkom pre pôsobenie Tvojho Ducha Svätého.

   Amen.

                                                                   páter Pavol CSsR