Kresťanské manželské páry, spojené sviatosťou manželstva, sú povolané nasledovať Krista na jeho ceste lásky, šťastia a svätosti. Skupiny Panny Márie a  dar Ducha Svätého sú ponúkané manželským párom celého sveta, aby im pomohli rozvíjať a prežívať ich manželskú spiritualitu.

Začiatky

   Skupiny Panny Márie vznikli veľmi jednoduchým spôsobom. V roku 1938, mladý kňaz z Paríža, otec Henri Caffarel dostal návštevu jednej mladej ženy, ktorá mu chcela  priblížiť jej duchovný život.  Krátko na to spoznal aj jej manžela. Táto manželská dvojica mu potom predstavila ďalšie tri manželské páry. Tak sa začal projekt stretania sa a spoločného uvažovania o kresťanskom manželstve. Bolo to  25. februára 1939, kedy sa tieto štyri manželské páry stretajú s otcom Caffarelom a kedy zároveň vzniká prvá skupina Hnutia.

   V roku 1947 „keď vojna už bola skončená a rodiny  sú  opäť bežným javom a napredujú", sa otec Caffarel obáva, „že  rodiny budú pokúšané istým uvoľnením z dôvodu eufórie znovu nájdeného mieru v starých pohodlných priateľstvách... Prejavovala sa tým podľa neho určitá kríza...

   „Čo bolo potrebné urobiť, aby táto kríza rodín bola prekonaná? Hľadal som, čo by mohlo vysvetliť, že svätosť nikdy neprestala kvitnúť a vždy nanovo rozkvitať  v rehoľných rádoch v priebehu storočí, aj navzdory vnútorným a vonkajším krízam a pochopil som, že základná  zložka stálosti a životaschopnosti týchto reholí boli ich pravidlá, ich stanovy. Teda pýtal som sa sám seba, prečo  neponúknuť tieto pravidlá aj kresťanským manželom kresťanom túžiacim po duchovnom pokroku?  Nie mníšske stanovy, ale životné pravidlá pre laikov žijúcich v rodinách."

Povolanie a Cesta Skupín – Henri Caffarel – Rím 1959

   Od momentu  inšpirácie a úvahy otca Caffarela, s prvými členmi „Skupiny Caffarel", spoločná metóda pre túžiace manželské páry prežiť ich lásku viac hlbšie zakorenenú v Kristovi  postupne začína zrieť svetlo sveta.

   Vytvárajú sa nové skupiny, ich počet narastá a postupne sa zavádza. Otec Caffarel a zodpovedné osoby Hnutia teda spolupracujú v modlitbe na zakladajúcom dokumente, ktorý je nazvaný „Charta Skupín Panny Márie". Obsahuje podstatu „Stanov" Hnutia. Verejne bola vyhlásená 8. decembra 1947 v kostole Svätého Augustína v Paríži.

   Hnutie Skupín Panny Márie dostáva prvé oficiálne uznanie cirkvi v roku 1960 a to listom od kardinála Felina, parížskeho arcibiskupa (pozri Dodatok 2). V roku 1975 je mu udelené uznanie ako Medzinárodný katolícky spolok a to  pápežskou radou pre laikov. Nakoniec v roku 1992 potvrdzujúci dekrét (pozri Dodatok 3) ako spoločenstvo veriacich  súkromného práva je uznaný Pápežskou radou pre laikov.

Otec Caffarel

   Oficiálne uznanie Cirkvou je akýmsi spôsobom posvätením významného diela otca Caffarela a manželských párov, s ktorými kráčal po tejto ceste. Zomrel 18. septembra 1996 v Troussures vo Francúzsku, vo veku 93 rokov.

Hnutie skupín Panny Márie  vďačí otcovi Caffarelovi, že dal manželským párom hlboký zmysel sviatostného manželstva, že im umožnil odkryť hodnotu a bohatstvo malých kresťanských  spoločenstiev a  ukázal im cestu kontemplácie  v ich živote plnom aktivít.

„Otec Caffarel je jedna z najväčších osobností, ktorá bola  Bohom Cirkvi darovaná počas tohto storočia."
                                         
                                                                                                            Kardinál Lustiger 27/9/96

     

LEGENDA:

  • Rozvoj a rozširovanie hnutia
  • Púť a stretnutie, zhromaždenie
  • Équipes Notre-Dame a Cirkev
  • Založenie alebo vytvorenie prvkov súvisiacich s END
  • Základy

1939 Spoločenstvá si volia meno: "Skupina Panny Márie".
1939 Na začiatku mája sa uskutočnili duchovné cvičenia, výlučne pre mužov, pretože nie je možné, ani odporúčané zúčastniť sa duchovných cvičení v páre.
1939 Vojna rozbíja "Skupinu Panny Márie".
1942 Približne stovka párov v Paríži, Nantes, Troyes, Amiens...

1947 Prvá nočná púť z Notre-Dame v Paríži do Notre-Dame de Longpont
1947 Ustanovenie Charty Skupiniek Panny Márie
(pozn. Charta je základom hnutia, je základným referenčným dokumentom pre manželov, ktorí sa stretávajú v skupine a tvoria hnutie. Charta vyjadruje to, k čomu je každý člen hnutia pozvaný v snahe naplno prežívať povolanie pokrsteného v manželstve)

1949 Kardinál Feltin povzbudzuje skupinky a zdôrazňuje zdieľanie sa
1950 Prvá skupinka v Brazílii
1952 Púť do Lourdes
1954 Vytvorenie "pilotných párov" a "párov zodpovedných na regionálnej úrovni"
1954 Zasvätenie hnutia Panne Márii
1960 Oficiálne uznanie francúzskou cirkvou: "hnutie duchovnej formácie, hnutie vedené laikmi"
1960 Otec Caffarel spúšťa reťaz modlitieb príhovoru - zakladá tzv. Orodovníkov
(pozn. Orodovníci sú členovia i nečlenovia END, ktorých poslaním je modliť sa za konkrétne úmysly)
1962 Vytvorenie CLER, rozšírenie skupín.
(pozn. CLER je nezisková organizácia vo Francúzsku pracujúca pre emocionálny rozvoj a rozvoj v oblasti rodiny každého mladého alebo dospelého, ženatého alebo slobodného človeka)

1964 1027 skupiniek v dvadsiatich krajinách. Vytvorená oblasť New York.
1965 Pavol VI. sa prihovára Skupinkám Panny Márie pred 1500 členmi.
1966 Hlavný sekretariát Skupiniek Panny Márie je vytvorený na ulici Glaciere 49 v Paríži
1967 Vytvorenie centier predmanželskej prípravy z iniciatívy skupiniek
1968 Magnifikát sa stáva "modlitbou skupiniek"
1969 Prvé skupinky v Japonsku a Indii. Odteraz sa členovia skupiniek pripravujú na diakonát.
1975 Rím uznáva Skupinky Panny Márie ako "Medzinárodné katolícke združenie"
1976 Medzinárodné stretnutie v Ríme. 3000 účastníkov z piatich kontinentov.
1976 Vytvorenie Mladých Skupiniek Panny Márie pre mladých slobodných ľudí od 17 do 27 rokov
1977 Prejav Pavla VI. o bohatstvách "manželskej spirituality"
1982 Medzinárodné stretnutie v Ríme. 5000 účastníkov z piatich kontinentov.
1987 Stretnutie v Chantilly: duchovný testament otca Caffarela skupinkám
1988 Medzinárodné stretnutie v Lourdes
1994 Medzinárodné stretnutie vo Fatime

1996 Vytvorenie Massabielle, Domu pre manželské páry
1996 Návrat Henriho Caffarela, žijúceho od roku 1973 v ústraní v dedinke Troussures, k Otcovi
(pozn. Troussures- dedinka na severe Francúzska v Pikardii, o. Caffarel tam založil "dom modlitby")
1997 Prvá skupinka Tandem
(pozn. Skupiny Tandem sú skupiny mladých manželských alebo ešte nezosobášených párov, ktoré sa spolu stretávajú po dobu 2 rokov a chcú spolu diskutovať o rôznych aspektoch každodenného života vo svetle viery, resp. v perspektíve v rámci prípravy na záväzok, ktorý ich čaká.)

1998 Hnutie je tvorené z 7702 skupiniek, z toho 2014 vo Francúzsku
2000 Medzinárodné stretnutie v Compostelle: viac ako 8000 účastníkov
2002 Páry zodpovedné za región u pápeža Jána Pavla II.
2004 Otvorenie procesu beatifikácie otca Caffarela

2006 Medzinárodné stretnutie v Lourdes
2010 Kolokvium o otcovi Caffarelovi v kolégiu Bernardínov v Paríži
(pozn. Kolégium Bernardínov je bývalé cisterciánske kolégium v Paríži, ktoré dnes slúži ako miesto stretnutí, formácie, konferencií, výstav a pod.)

2011 3797 skupiniek v Brazílii
2012 Medzinárodné stretnutie v Brazílii
2018 Medzinárodné stretnutie v Lurdoch