« Späť

Ja som cesta, pravda i život.

Ľudia sú radi, keď sa im hovorí pravda. Neradí počúvajú klamstvo, ktoré ich vovádza do omylu. Ježiš nám hovorí jasne: vaše áno nech je áno a nie nech je nie a čo je medzi tým, pochádza od zlého. Ježiš hovorí, že pravda vás oslobodí, to znamená, že pravda je tou vecou, ktorá nám dáva slobodu. Ja som cesta, pravda i život. Nakoľko Ježiš je na prvom mieste v našom živote, natoľko žijeme v slobode božích detí. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie. To sú slová, ktoré nás jasne stavajú do svetla pravdy. Jak u jednotlivého človeka tak aj človeka, ktorý žije v rodine. Je povedané, že ľudia klamú a sú klamaní. Deti nemajú priami postoj k rodičom a rodičia k deťom. Drobné klamstvá zo strany detí voči rodičom  sú na bežnom poriadku a nehovorenie pravdy rodičov voči deťom. Iste sú rodiny, ktorým tieto slová nepatria. Poznám mnoho rodín, ktoré sa snažia žiť opravdivosť evanjelia vo svojom živote.

Pane, Duchu Svätý nauč má žiť podľa Ježišových slov v každej hodine dňa. Amen.

P. Pavol Sendrej CSsR.