« Späť

„Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh.“

„Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh.“

Tieto slová sú namierené na Pannu Máriu. Ona žila s tým, že pod jej srdcom je skutočný Bohočlovek. Táto pravda ju „pohýnala“ uskutočniť kroky, ktoré ju viedli k príbuznej Alžbete.

Matka Boha ide slúžiť človeku, stvoreniu.

Ona bola nositeľkou Stvoriteľa celého sveta. Jej pokora sa ukazuje v službe voči Alžbete.

„Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh.“

To, že Boh prebýva v našich srdciach je potvrdením toho, že nás „pohýna“ robiť dobro v našom okolí.

Vedomie, že v nás žije svätý Boh dávalo silu mnohým mučeníkom, učiteľom, vyznávačom, kresťanom, ktorí sa nebáli priznať ku Kristovi aj v ťažkých situáciách života. To, že uprostred nás je svätý Boh dáva silu každej rodine, žiť podľa Ježišových slov. Ježiš chce v každom jednom z nás uskutočniť svoje dielo. On chce dokončiť svoje dielo v každom človeku. Žijeme v rodine, ktorá je vystavená rôznym situáciám.

Ježišove slová nám dávajú silu, víťaziť nad každým problémom, ktorý nás utláča. Ježiš v strede rodiny naplňuje sebou, každého člena tohto spoločenstvá. Dáva silu robiť veci, skutky, ktoré sú ľudskými schopnosťami neuskutočniteľné. Iba v pokore a poslušnosti voči Božiemu slovu môžeme sa stať „veľkými“ v očiach Boha.

„Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh.“

Všemocný Bože, Duchu Svätý naplň má sebou, aby som mohol byť tým, čím chceš ty sám.

P. Pavol CSsR