« Späť

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku i Samarii až do konca sveta.“

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku i Samarii až do konca sveta.“

Tieto slová nás naplňujú radosťou i zodpovednosťou. Zodpovednosťou za to, čo sme prijali. Máme byť svedkami v okolí v ktorom žijeme.  Na prvom mieste majú ľudia pocítiť našu odovzdanosť Kristovi. To vyjadruje výraz v „Jeruzaleme“ to znamená v najbližšom prostredí. Naše svedectvo života sa má dotýkať aj ľudí, ktorí sú vzdialení od nás. Apoštoli a učeníci Ježiša Krista sa po prenasledovaní rozišli do celého Judska a to preto, aby boli svedkami zmŕtvychvstania nášho Pána. Božie slovo nám hovorí, že apoštoli a učeníci odišli aj do Samarie bol to pohanský kraj, ktorý vôbec nepočul o Ježišovi Kristovi. Darmo ty  hľadáš šťastie v krajine či v dedine, keď ho nenájdeš v rodine. Z pohára voda vyteká až vtedy, keď je pohár preplnený. Až vtedy človek vydáva opravdivé svedectvo, keď je naplnený Duchom Svätým. Každý z nás pozná situáciu, keď chcel hovoriť o Kristovi svojimi vlastnými silami. Vždy to dopadlo neslávne. Iba vtedy, keď je človek naplnený  Duchom Svätým má naše svedectvo silu. Celý problém spočíva v tom, že nikdy nevieme, kedy sme naplnený Božím Duchom. Apoštol Pavol hovorí svojmu učeníkovi: „ Káž Božie slovo vhod i nevhod“.

Na prvom mieste sa musíme snažiť žiť Ježišove slová. Hovorenie príde neskôr.

 

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku i Samarii až do konca sveta.“

 

Naša úloha spočíva v tom, aby sme sa neustále napĺňali Duchom Svätým. Závisí to od toho, nakoľko je v nás aktuálne Božie slovo. Prostredie v ktorom žijeme i naše svedomie nás usmerňujú pri našom konaní.

 

Bože, Duchu Svätý  ty nás nauč, kedy máme hovoriť a kedy máme mlčať,  kedy máme konať a kedy čakať. Amen.

 

P. Pavol  Sendrej CSsR