« Späť

Veľkonočný pozdrav od naších sestier

Veľkonočný pozdrav od naších sestier

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“

( Lk 24, 5-6)

 

„Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal a je tu medzi nami! Dovoľme, aby táto skúsenosť, zapísaná na stranách evanjelia, bola vtlačená aj do našich sŕdc a aby sálala z nášho života. Dovoľme, aby radostný úžas Veľkonočnej nedele zažiaril v myšlienkach, pohľadoch, postojoch, gestách a slovách... Nebojme sa! Otvorme sa, aby nás preniklo Pánovo svetlo: on na nás stále čaká!“  (Sv. Otec František)

Nech slávenie Kristovej smrti a zmŕtvychvstania posilní  našu vieru, rozjasní nádej a naplní nás radosťou plnou úžasu a vnútorným pokojom. Nech sa Ježiš, Svetlo sveta, dotkne svojou láskou  každého z nás a svojím jasom prežiari temnoty všedného života, aby sme žili  ako „deti svetla“ (Ef 5,8).

 

S darom modlitby                                                                    sestry redemptoristky

 

Kežmarok, Veľká  noc 2015