« Späť

Nový formačný rok 2022/2023

Nový formačný rok 2022/2023

Témy a terminovník udalostí END pre formačný rok 2022-23

TÉMY 2022/2023 - Slúžiť podľa vzoru Márie

 

 

Terminovník udalostí  END –formačný rok 2022/23

 

Udalosť

Termín konania

Čas

Miesto konania

Poverený pár

1.

Školenie zodpovedných párov v jednotlivých eqipách

17.9.2022

13-15h

Kostol sv.Jakuba Trnava (Františkáni)

M+V

Bakovi

2.

Otvorenie nového formačného roka

- svätá omša,

- predstavenie témy roka, -program pre páry a deti,

-práca v skupinách,

- zdieľanie sa o víziách,

-občerstvenie z vlastných zdrojov.

17.9.2022 sobota

15-18h

+doplnenie informácií

za oblasť: Východ

Kostol sv.Jakuba Trnava

(Františkáni)

 

3.

Spomienka: otec Henry Caffarel –úmrtie

18.9.2022

Modlitba za blahorečenie

o.Caffarela

vo večerných hodinách

doma

Všetci členovia END

4.

Oslava: 75 výročie- Dňa charty- 8.decembra 1947 bola vyhlásená Charta EquipesNotre-Dame, ktorá je považovaná za akt vzniku Hnutia.

 

8.12.2022

Upresní sa čas

+doplnenie informácií

za oblasť: Východ

Upresní sa miesto

Všetci členovia END

5.

Spomienka: Prvé stretnutie o.Caffarela s manželskými pármi v Paríži, 25.2.1939

25.2.2022

https://www.endsk.sk/documents/7376766/21305504/Prv%C3%A9%

20stretnutie+skupinky.pdf/159596f5-04bc-4e46-8f2c-3271182bcca0?version=1.0

Modlitba za blahorečenie

o.Caffarela

vo večerných hodinách

doma

Všetci členovia END

6.

Duchovná obnova - rekolekcie

marec

Upresní sa čas

+doplnenie informácií

za oblasť: Východ

Upresní sa

 

Upresní sa

7.

Ukončenie formačného roku

Prvá polovica júna

Upresní sa

Sv.omša, zhodnotenie vybranej témy, program pre manželov a deti, práca v skupinách, zdieľanie sa.

+doplnenie informácií

za oblasť: Východ

Upresní sa

Všetci členovia END

8.

Spomienka: otec Henry Caffarel- narodenie, 30.7.1903 v Lyone

30.7.2022

Modlitba za blahorečenie

o.Caffarela

vo večerných hodinách

doma

Všetci členovia END