« Späť

Formačné stretnutie v Trnave

Formačné stretnutie v Trnave

Dňa 03. 6. 2018  sa v Trnave v konferenčnej sále hotela Spektrum konalo formačné stretnutie manželských párov Skupín Panny Márie za sektor Slovensko a to z Kežmarku,  Bratislavy, Trnavy, ktorí majú záujem oboznámiť sa, ako sprevádzať iné manželstvá, ktoré chcú pracovať na svojom sviatostnom manželstve a nebyť v stereotype vlažnosti svojho manželstva; (pre službu pilotujúcich manželských párov), ako aj je podstatné vedieť a poznať rôzne aspekty informovania iných rodín o spôsobe, ako kráčať vo sviatosti manželstva na ceste k svätosti, na čo je zamerané celosvetové katolícke hnutie hnutie Equipes Notre-Dame; (pre službu informatívnych manželských párov).

Z Poľska na formačné stretnutie k nám prišli  Marta i Andrzej Debowski pre formáciu informatívnych manželských párov a  Agáta i  Tomek Pasteczka pre formáciu pilotujúcich manželských párov.   Dozvedeli sme sa od nich veľa nového  o spôsoboch, možnostiach a úskaliach spojených so sprevádzaním iných manželstiev a informovaním či už rodín alebo iných subjektov o hnutí  END.

V nedeľu sme začali slávením svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice u Saleziánov o 8,30 hodine. Následne sme sa spoločne premiestnili do hotela Spektrum na formačné stretnutie, kde sme sa vzájomne oficiálne privítali, zoznámili sa a bolo to  veľmi dojemné a spontánne, keďže sme sa na základe vzájomne vymenených kontaktných listov mohli vidieť a spoznať osobne. Nadviazali sme spoločného Ducha jednoty, pomoci a spolupatričnosti.

 V dopoludňajších hodinách prebehla formácia od manželov Agáty i Tomeka Pasteczku týkajúca sa sprevádzania, pilotáže nových manželstiev a po výdatnom obede v hoteli Spektrum, sme v popoludňajších hodinách pokračovali s manželmi Debowskými v informačnej formácii Equipes Notre-Dame.

V rámci programu prebehla diskusia, kde manželské páry z Poľska sa s nami podelili so svojimi skúsenosťami a poznatkami. Taktiež pozorne počúvali naše skúsenosti, potreby a problémy v našom sektore.

Program bol pestrý a obohacujúci pre všetkých. Srdečne ďakujeme obidvom poľským manželským párom Equipes Notre-Dame za veľmi vzácne informácie, ktoré veríme, že prispejú k rozvoju Skupín Panny Márie v našom sektore Slovensko

 a k ďalšiemu rozširovaniu manželských párov, ktoré cítia túžbu odovzdávať ďalej to, o čo sa obohatili v hnutí Equipes Notre-Dame.

Z celého srdca ďakujeme tiež domácim rodinám z SPM Trnava, ktorí to všetko krásne pripravili, hľadajúc čo najprijateľnejšie organizačné a iné podmienky pre celé stretnutie.

Veľká vďaka patrí manželom Janke a Pavlovi BOŠÁCKEMU, ktorí všetko pohotovo prekladali do slovenského jazyka.

Ďakujeme rodinám z Bratislavy aj z Trnavy za otvorenosť a možnosti ubytovania a vzájomného väčšieho aj rodinného spoznania sa, vďaka čomu vládla nielen počas celého formačného stretnutia zvláštna rodinná atmosféra a  malo to všetko akúsi zvláštnu charizmu...