« Späť

Dom v Jerichu

Dom v Jerichu

   Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo  Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. (Lk 19, 1-10)

   Hlavnou postavou je tu colník Zachej. Zvykli sme si pozerať sa na človeka z hľadiska jeho viditeľných činov. Ale Boh sa pozerá na človeka cez jeho srdce. My to nedokážeme. Zachej bol dobrý človek, ale bol zaslepený svojou prácou. Pán Ježiš mu riekol: „Dnes musím zostať v tvojom dome.“ Čo spravil Zachej? S radosťou to prijal. Keby mal zatvrdené srdce, určite by to odmietol.

   A teraz sa pozrime, čo sa dialo v dome u Zacheja. Zachej chce napraviť svoje skutky, je štedrý, chce každému vrátiť. Ponaučenie: Máme všetko rozdať? Nie.

   Takáto pozvánka Ježiša platí pre každého z nás. Akými sme svedkami našej sviatosti manželstva? Ide o to, aby sme mali v našom manželstve čas na reflexiu. Sviatosťou manželstva sme prijali Ježiša do našich životov. Naša cesta je cesta do večnosti. Je to ťažká cesta.

   Regula života = pravidlá nášho hnutia.

   Zachej musel vyliezť na strom, aby dosiahol svoj cieľ. Každý kresťan sa má zamyslieť, čo mu prekáža v tom, aby dosiahol svoj cieľ. Mali by sme byť tvárou v tvár s Bohom. Ako? V samote a tichu. Sme povolaní k premene svojho života. „Kajajte sa a verte Evanjeliu.“ Treba sa zamyslieť, čo máme spraviť, aby sme boli bližšie ku Kristovi. Čo máme ešte viac zdokonaliť vo vzťahu k Bohu, partnerovi, ostatným ľuďom.

  Jedným z problémov môže byť modlitba, nerozprávanie sa spolu, pýcha, priveľa rozprávania a málo počúvania. Každý sám sa vo svojom srdci musí zastaviť a zistiť, či je jeho cesta správna. Je dobré sa poradiť s partnerom či kňazom. Máme sa premieňať na lepších ľudí.

   V našom živote by nemalo byť miesto pre klamstvo. Vtedy sme iným na pohoršenie.

   Treba sa pripraviť na sviatosť zmierenia – pozrieť sa na svoj život, dať si potom predsavzatia, a to je naša regula života. Na základe sv. spovede si stanoviť pravidlá (regula), urobiť si poriadok vo veciach, ktoré chceme zlepšiť.

   V príbehu Zacheja nám Pán Ježiš ukazuje, že každý z nás má na sebe stále čo zlepšovať.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Príbeh Zacheja, je príbehom v ktorom sa môže nájsť nejeden z nás. Udalosť, ktorá ma historický podklad má svoju nadčasovú dimenziu. Ježiš prechádza uprostred mesta, ľudia sa o tom dozvedia a snažia sa ho vidieť. Pohnútky týchto ľudí sú však rôzne. Ľudia sa k nemu ponáhľajú preto , lebo sa dopočuli, že je to divotvorca, ktorý uzdravuje chorých, slepým vracia zrak a hluchým sluch. Zvedavosť ich núti ísť sa pozrieť do centra mesta cez ktoré práve prechádza Prorok. Niektorí v ňom vidia sľubeného Mesiáša, iní zázračného liečiteľa a niektorí iba atrakciu, ktorú si nemôžu nechať újsť nevidieť. Aká bola skutočná pohnútka Zacheja, vie iba Boh. No isté je to, že Zachej chcel vidieť Ježiša. A k tomu aby ho uvidel musel vynaložiť určitu námahu, musí vyliesť na strom. Vynaložil námahu , aby mohol uvidieť Ježiša. Aká je to hĺboká myšlienka. Predpoklad vynaloženia námahy je nevyhnutný k tomu, aby sme aj my mohli uvidieť Ježiša. No príbeh pokračuje dramatický ďalej. Ježiš potom čo zbadá Zacheja na strome sa zastavuje a prihovára sa mu. Určite tam bolo veľa ľudí, niektorí pravdepodobne boli aj na nejakých vyvyšených miestach, aby lepšie videli Ježiša. No Ježiš sa prihovára práve Zachejovi, ktorý v meste nemal najlepšiu povesť, ba dokonca môžme povedať že mal veľmi zlú povesť, bol totiž vyberačom daní, čo bola vo vtedajšej dobe profesia, ktorá bola stelesnením podvodu a okrádania. Ježiš oslovuje práve Zacheja, aby nám ukázal, pre aké poslanie prichádza na tento svet. Zachej je Ježišovým oslovením evidentne zaskočený, toto určite nečakal. Ježiš dokonca hovorí, že dnes musí byť v jeho dome. Zachej hneď odpovedá na Ježišovu výzvu a pozýva ho do svojho domu, ale to nie je všetko. Zachej dokonca prekvapuje všetkých svojím výrokom, že polovicu svojho majetku dá chudobným a keď niekoho oklamal vráti štvornásobne. Toto je najdramatickejší zvrat v celom príbehu o Zachejovi. Zachej vo chvíli stretnutia s Ježišom je rozhodnutý zmeniť svoj život a vykročiť na cestu za Ježišom a to tak radikálne, že polovicu majetku chce dať chudobným a druhú polovicu štvornásobne vráti tým čo ich oklamal. Keď si spomenieme , ako dopadol príbeh o bohatom mladíkovi, ktorý bol od svojej mladosti spravodlivý a zachovával Božie prikázania, tak tu vidíme obrovský kontrast a silu Božieho odpustenia a milosrdenstva s hriešnikmi. Hriešny človek, ktorý pocítil silu odpustenia sa vzdáva všetkého, no spravodlivý mladík žijúci od svojej mladosti bez ťažkého hriechu na výzvu Ježiša vzdať sa svojho majetku odchádza od Ježiša smutný. Tento príbeh nám ukazuje na potrebu vedieť správne odpovedať na výzvy samého Ježiša a učí nás vedieť preukazovať milosrdenstvo a odpustenie aj v našich rodinách.
Odoslané 10.12.2013 15:43.