« Späť

Advent-čas očakávania

Advent-čas očakávania

Advent – čas očakávania
  

   Adventný čas, ktorý práve prežívame je časom očakávania. Očakávania sviatkov narodenia Božieho Syna, no tiež očakávania druhého príchodu Ježiša Krista na našu zem. Z liturgického pohľadu je adventný čas aj takto rozdelený. Prvé dva týždne adventu nás liturgia a Cirkev nabádajú zamýšľať sa nad druhým eschatologickým príchodom Ježiša Krista. Druhé dva týždne nás vovádzajú do tajomstva narodenia Božieho Syna, ktoré sa uskutočnilo takmer pred dvetisíc rokmi.
   Pre nás kresťanov je adventný čas  časom, kedy máme viac uvažovať nad tajomstvom narodenia Božieho Syna, ale tiež svoj život upriamiť na eschatologický prvok, ktorým je kresťanská viera presiaknutá a na ktorý sa často zabúda.  Prvý kresťania žili svoj život v eschatologickej viere, boli presvedčení, že Ježišov druhý príchod sa uskutoční  čoskoro. Preto ich viera a spôsob života boli týmto eschatologickým presvedčením ovplyvnené.  Pre nás sú ich svedectvá života veľkým vzorom a často v nich hľadáme svoje vzory kresťanského života.  Zdá sa nám, že ich viera bola taká silná a ich snaha o nasledovanie Krista taká úprimná. Zamysleli sme sa, prečo to tak bolo, a prečo my sme tak veľmi vzdialení od ich viery a presvedčenia ?  Som presvedčený, že rozdiel je v tom,  ako my a oni chápeme eschatologický druhý príchod Ježiša Krista. Kým prvotní kresťania boli presvedčení, že druhý Kristov príchod môže nastať každý deň a v bdelosti  ho aj  očakávali, my kresťania tretieho tisícročia tento eschatologický prvok v našej viere nejako obchádzame. Vieme síce, že Ježiš príde v sláve ešte raz na našu zem, ale tvárime sa , že nás sa  to zatiaľ bytostne  netýka, že je to niečo, čo je  pre nás vzdialené. A v tom je rozdiel medzi nami a prvotnými kresťanmi a hlavne   medzi životom viery , ktorí praktizovali oni a ktorí žijeme teraz my.  Preto nám Cirkev ponúka adventný čas, aby nás upozornila aj na tento eschatologický prvok našej viery.  Sv. Augustín v jednom zo svojich početných diel vyslovil aj  túto myšlienku „Nemyslime si, že Ježiš, ktorý nám prisľúbil, že ešte raz príde v sláve na našu zem, mešká s prisľúbením.  Veď u Boha je jeden deň, ako tisíc rokov a tisíc rokov , ako jeden deň, čo sa práve pominul.“   Využívajme teda tento čas, poskytnutý nám Bohom a prehodnoťme svoj postoj k eschatologickým veciam.  A v plnosti viery prichystajme svoje srdcia aj k sviatkom prvého príchodu Božieho Syna na našu zem.  Som presvedčený, že keď svoju vieru budeme smerovať  eschatologickým videním, ako to robili prvotní kresťania, potom naše prejavy viery budú viac podobné prejavom prvotných  kresťanov, ktorí sú pre nás takým veľkým vzorom v žití kresťanského života. A ľudia žijúci v tomto svete budú môcť aj o nás povedať „Pozrite, ako sa milujú"

                                  napísal: Mgr. Erik Kromka

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Slovo advent znamená príchod. Čo pre vianočný príchod Ježiša robíme, okrem toho, že dodržiavame tradície? Pripravujeme sa na spoločnú spoveď, sväté prijímanie, a máme novú nádej, (tak ako písala Mária), že sa nám raz podarí zmena nášho srdca, aby sme v sile jeho lásky dokázali prekonať všetko, čo od nás očakáva.
Čo od neho máme čakať? Novú nádej, lásku, milosť..., že budeme vedieť žiť z toho ?
Odoslané 16.12.2013 17:41.
Takže mám 2 otázky:

1. Čo môžeme očakávať od narodenia Ježiša pre náš každodenný kresťanský život? Ako máme podľa toho učenia žiť tak, aby nebol rozdiel medzi našim náboženstvom a našim spôsobom života.
2. Či Židia oslavujú Vianoce? Prečo Židia držia lepšie spolu, majú svoje kontakty medzi sebou a druhého tam
Takže mám 2 otázky:

1. Čo môžeme očakávať od narodenia Ježiša pre náš každodenný kresťanský život? Ako máme podľa toho učenia žiť tak, aby nebol rozdiel medzi našim náboženstvom a našim spôsobom života.
2. Či Židia oslavujú Vianoce? Prečo Židia držia lepšie spolu, majú svoje kontakty medzi sebou a druhého tam nepustia. A to mi chýba u katolíkov.
Odoslané 16.12.2013 21:46.
1. Od narodenia Ježiša môžeme očakávať jeho zrodenie v našom srdci. Keď sa v našom srdci zrodí nanovo Ježiš a toto zrodenie nebude trvať iba počas vianočných sviatkov, ale prenesie sa aj do každodenného života, vtedy máme veľkú nádej zmeniť svoj život. A zosúladenie nášho náboženstva s prejavmi života nastane vtedy, keď prestaneme teorizovať a začneme v praxi žiť lásku, ktorá sa zrodila v našom srdci príchodom Božieho Syna na svet.
2.Židia Vianoce neslávia. A to že držia medzi sebou je dané ich presvedčením, že oni sú stále vyvolený národ a aj preto nikoho medzi seba nevpustia. Pohania nemajú nárok na Božie veci, je to iba výsada vyvoleného národa, presne ako to bolo za Ježišových čias. Toto presvedčenie sa muselo riešiť aj v prvotnej Cirkvi, keď nastal tvrdý spor medzi zástancami judaizmu ( sv. Jakub ) a evanjelizátorom pohanov sv. Pavlom.
Odoslané 16.12.2013 22:47.
Pre príchod ežiša nemusíme robiť veľa, iba sa stíšiť a dať mu svoju pozornosť... On je ten oslávenec, ktorý sa nám dáva znovu tento rok, aby nám daroval "nový život s Ním a v Ňom" - to sú vianoce, to je Narodenie Pána v srdci človeka, ľudí... On prichádza a my očakávame jeho "nové" stvorenie v nás. On obnovuje a tvorí nové v srdci aj dnes, my stišujeme osobné myslenie, aktivity (viac menej) a sústredíme sa na to, čo je podstatné - je to ON, Ježiš v osobe Božieho dieťatka... novonarodený, maličký, čistý, svätý... Dieťa Ježiš sa dotýka našich sŕdc a tie žiaria radosťou a novou láskou a nádejou, odvahou a silou, lebo s ním môžeme všetko emoticon
Odoslané 17.12.2013 11:12 ako reakcia na Zita Podhradská.
Dovolím si reagovať slovami českého biskupa Václava Malého:

K tomu druhému treba pristupovať s rešpektom, že je to partner. Nepristupovať k nemu s tým, že ho musím presvedčiť, aby prestúpil na moju stranu. Uniesť, že druhý je iný a môže rozšíriť môj obzor, osvetliť nejaké políčko. Takto pristupujem k dialógu a rozhodne to neľutujem. Nevidím tých druhých v prvom rade ako heretikov alebo ako tých, ktorí sú na bludnej ceste. Skôr sa cítim dlžný, že neviem dobre prezentovať evanjelium. Človeka to vedie k zamysleniu a nakoniec zistí, ako i sám musí premýšľať, lebo inak môže vstúpiť do určitého automatizmu.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6990258/biskup-vaclav-maly-jezis-sa-potil-a-mal-strach-preto­-je-vierohodny.html#ixzz2jwxVG550
Odoslané 17.12.2013 13:31 ako reakcia na Erik Kromka.