« Späť

77. výročie stretnutia 1. ekipy

77. výročie stretnutia 1. ekipy

Pochválený buď Ježiš Kristus ! Milovaní priatelia! Chceme Vám všetkým pripomenúť, že dňa 25. februára si pripomíname 77. výročie stretnutia prvej ekipy (skupiny). Všetko sa to začalo pred 77. rokmi, veľmi skromne, lebo vtedy nikto nemyslel o takejto budúcnosti. V čom spočívala sila ich konania a nadšenia? ...

   Nech je toto výročie pre nás časom špeciálneho povzbudenia k modlitbe chvály. Tak ako Mária, chváľme Boha v tom všetkom, čo pre nás urobil. Ďakujme Bohu za O. Caffarela a za prvú ekipu, za ekipu, v ktorej sme a za všetky ekipy na celom svete.

   Povzbudzujeme Vás tiež, aby ste si pozorne prečítali modlitbu z prvého stretnutia ekipy, ktorá odhaľuje tajomstvo prameňa, ktorý bol začiatkom veľkého diela- Hnutia Equipes Notre-Dame.

   Srdečne Vás všetkých pozdravujeme a spájame sa s Vami  pri modlitbe Magnifikat!

Małgorzata a Joachim

  Żory 23.02.2016

Prvé stretnutie skupiny „Notre Dame de Toute Joie- Panny Márie plnej radosti”

v dome Pierre i Rozenn de Montjamon 25. februára 1939 roku

 

Vysvetlivka: Stretnutie obsahovalo  diskusiu na  tému kresťanského manželstva, ktorú predchádzala krátku  modlitbu. Nižšie uvedená správa z prvého stretnutia zhŕňa problémy, o ktorých sa vtedy rozprávali. S postupom času sa priebeh stretnutí postupne rozvíjal do formy, ktorú súčasne poznáme. V súčasnosti poznáme priezviska troch párov spomedzi štyroch, ktoré sa stretli na prvom stretnutí. Okrem hostiteľov to boli Michel Huets s manželkou a manželia Dheilly (mená nepoznáme).

Úvod

Peter definoval cieľ našich stretnutí takto: spoločne, s veľkou otvorenosťou srdca skúsiť pochopiť, čo Boh očakáva od nás manželov, aby sme mohli lepšie odpovedať na toto očakávanie. Potom poprosil každého z nás, aby každý individuálne vniesol to, čo by nás mohlo poviesť na našej ceste. Nižšie sú uvedené niektoré myšlienky, ktoré vyšli z našej diskusie a o ktorých sme potom širšie rozprávali na ďalších stretnutiach.

Manželstvo - spolupráca so Stvoriteľom

Boh by mohol všetko stvoriť sám, bez nás, ale chcel, aby získal náš súhlas a aby sme s ním spolupracovali nielen pri rozmnožovaní žijúcich bytostí, ale aj nesmrteľných duší.

Láska je vždy plodná

Láska je vždy plodná jednoducho skrze to, čím je. Aj keď nemáme dar rodičovstva, tak láska bude vždy prinášať plody, ktoré často sú neviditeľné, ale určite existujú. Skutočnú lásku  charakterizuje plodnosť v každom období a prináša tým väčšie ovocie čím viac láska vzrastá. Z toho vyplýva, že o lásku sa treba starať tak, ako sa udržiava oheň, aby dával teplo a život.

Otvorenosť manželstva

Idea „pestovania lásky“ môže ľahko vytvoriť obraz manželstva, ktoré žije iba pre seba. Michel Huet poukázal na to, že široko otvorené dvere, umožňujúce veľa kontaktov, sú podmienkou, aby sme obohacovali našu lásku nielen tým čo dostávame, ale aj tým, čo dávame.

Láska je predurčená rásť

Láska je predurčená rásť, aby sa tak stávala ešte viac plodnou. Bude rásť v zhode so všeobecným pravidlom, ktoré sa dá ľahko pozorovať fyzicky - pri rozvoji dieťaťa, ktoré sa  stáva v plne zrelou ľudskou bytosťou, ako aj duchovne- v duši, ktorá hľadá Boha. Musíme dávať pozor na „krízy rozvoja“, ktoré sa objavujú v rôznych fázach lásky. Sú znamením, ktoré vyžaduje od nás nevyhnutné úsilie, aby sme premohli seba a tak sa mohla láska rozvíjať.

Manželstvo sviatosť jednoty

Manželstvo je chválou Najsvätejšej Trojice, ktorá je dokonalou Jednotou v dokonalej Láske. Najsvätejšia Trojica predstavuje dokonalý „manželský“ vzťah, v ktorom Láska je osobou- Duchom Svätým. Naše manželstvo má byť skutočným obrazom Najsvätejšej Trojice, aby sme oslávili Boha.

Symbolika ľudskej lásky

Naša láska nám zjavuje Boha. Každý z nás má život, ktorý je skutočne svätou knihou. Boh nás pobáda, aby sme ju otvorili. Potom vystačí, že ju budeme čítať s pomocou Ducha Svätého, a tak objavíme v nej Boha. Tak ako Veľpieseň, aj naše manželstvo, otcovstvo a materstvo nám objavuje tajomstvá Božej lásky. Podľa slov Paula Claudela „objavuje nám všetky vzťahy medzi jeho srdcom a naším“.  A opačne: meditovanie nad Božou láskou nám osvetľuje ľudskú lásku.

Spoločenstvo svätých

Spoločenstvo svätých je zvlášť blízke  „manželským“ vzťahom. Každý člen obohacuje alebo ukracuje celé spoločenstvo skrze to, čím on sám (ona ) je. To je myšlienka, ktorú bude potrebné neskôr do hĺbky preskúmať, aby ovplyvnila náš život.

Manželská spiritualita nie je v rozpore s individuálnou spiritualitou každého z manželov

Duchovný život každého môže byť odlišný. Nie je to prejav sebectva napriek tomu, že často to vedie k intímnemu, individuálnemu vzťahu s Bohom. Nemožno však stratiť spred očí to, že kvôli tomu, aby Boh mohol obohatiť náš život, dáva nám možnosť urobiť z nás hodnotnejší dar  pre niekoho druhého. Skrze (obetovanie) odovzdanie sa manželovi/ke približujeme ho/ju ešte viac k Bohu.

Zástup, ktorý sa začína od jedného manželstva

Ak manželia budú mať päť detí, a každé z detí bude mať ďalších päť detí, tak v desiatom pokolení dôjdeme k počtu okolo deväť miliónov ľudských bytostí. Keď Boh pozerá na manželstvo, tak vidí v budúcnosti celý zástup ľudí, ktorí pochádzajú z tohto manželstva. Boh od každého manželstva očakáva rozmnoženie počtu duší v súlade s viditeľným aj neviditeľným zákonom lásky. O. Caffarel to porovnáva ľudskej rieke, ktorá pramení v láske dvoch ľudí. Táto myšlienka sa najviac rozvinula počas tohto stretnutia.

Záver:

Starajme sa o prameň rieky a vyčisťme ho. Toto je cieľ, kvôli ktorému sa stretávame.

MODLITBA

 

Modlime sa spoločne vedení rozjímaním jedného z nás:

„Pane, požehnaj nás, požehnaj našu lásku... Sme veľmi slabí, ale túžime ti skrze naše manželstvo vzdávať úplnú chválu, ktorú očakávaš od nás.

Ó Bože, ktorý skutočne žiješ v našich dušiach, udeľ nám tú milosť, aby sme sa dokázali obetovať jedni druhým. Úplne sa odovzdať tým, ktorých si zveril do našej opatery, aby sme sa tak  stali jedným srdcom, ktoré  ti je úplne oddané.“

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým