« Späť

Slávnostné otvorenie nového formačného roka 2015/2016 Krakow

Slávnostné otvorenie nového formačného roka 2015/2016 Krakow

Dňa 19.9.2015 sme o 13:00 hod. (v sobotu) slávnostnou sv. omšou v Krakowe Płaszowie začali nový formačný rok 2015/2016, ktorej sa zúčastnili manželské páry z južného Poľska, Slovenska a Česka. Sv. omšu celebroval biskup Grzegorz Ryś, ktorý nám jednoducho a vecne objasnil podobenstvo o rozsievačovi. Tu je zopár z jeho myšlienok: Kto je tým rozsievačom? - No ten, kto má zrno! Máme zrno? Čo je tým zrnom v úrodnej pôde? - Slovo v našom srdci. Mať niečo v srdci znamená milovať. Môžeme milovať Slovo? My vieme milovať len osobu, nie slovo. Ale tým Slovom je Pán Ježiš. Máme Ho v srdci - milujeme Ho? Ak Ho milujeme, máme v srdci Slovo - zrno, a môžeme rozsievať. Tak ako Pán Ježiš poslal apoštolov do celého sveta, aj my sme povolaní ísť a rozsievať, ale nielen slová, ale hlavne lásku a svedectvá našich manželstiev.
Po sv. omši nasledovalo slávnostné odovzdávanie funkcie zodpovedného páru Super-Regiónu Lucyny a Krzysztofa Wysockich zodpovednému páru Anne a Romekovi Kobialkowie pre novovzniknutý región Malopoľský. No a nakoniec nás v záhrade kláštora čakalo spoločné posedenie s výbornou grilovanou klobáskou a inými dobrotami.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tejto peknej udalosti.

FOTO tu ...