« Back

Svätý Štefan - prvomučeník

Svätý Štefan - prvomučeník

   Len čo sme oslávili narodenie a príchod Božieho Syna, hneď na druhý deň nám Cirkev predkladá sviatok sv. Štefana – prvomučeníka.  Môže sa nám zdať, že veľmi krátko sme sa tešili z novonarodeného dieťatka a už je tu červená, mučenícka farba a oslava smrti sv. Štefana.  Narodenie a smrť, alebo lepšie povedané narodenie a narodenie pre večný život.

   Sviatok sv. Štefana nie je "náhodou" vsadený do vianočného času, hneď po slávnosti narodenia Pána.  Má hlbokú podstatu a význam, že ho oslavujeme bezprostredne po oslave Ježišovho narodenia.  Ježišove narodenie by samo o sebe nemalo žiadny  význam, keby jeho život nebol ukončený vykupiteľskou obetou kríža. Narodenie a smrť. Ako blízko majú k sebe tieto dve neoddeliteľné skutočnosti života. Narodenie Ježiša Krista znamenalo začiatok konca éry smrti a Ježišovou smrťou bola smrť definitívne premožená. 

   Sv. Pavol môže preto hrdo napísať: „Smrť, kde je tvoj osteň, smrť kde je tvoje víťazstvo? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon.  No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!" ( 1 Kor. 15, 55 – 57).  Toto je skutočná príčina, prečo sa hneď po narodení Krista oslavuje smrť sv. Štefana. Jasličky a kríž sú neoddeliteľne spojené.  V jasliach leží bezvládne Dieťa, vydané do rúk dobra v podobe panenskej Matky, a na kríži leží to isté bezvládne telo, vydané do rúk zla v podobe zúrivosti jeho katov.  Jedno bez druhého nám nedáva zmysel, iba pospájaním celých dejín spásy  dostávame krásny obraz vykúpenia ľudstva. 

   Sv. Štefan nám ukazuje, ako koná človek preniknutý Duchom Svätým. Hovorí len to, o čom je hlboko presvedčený, že je to pravda.  Nemôže mlčať,  vyznáva pravdu. Za pravdu položí svoj život, aby sa v pravde mohol zrodiť pre život večný.  Na tomto príbehu je zarážajúca skutočnosť  a konfrontácia pravdy. Pravdy,  ktorú prezentuje Štefan a pravdy prezentovanej farizejom Šavlom.  Šavol sa zúčastnil popravy Štefana a sám s ňou súhlasil. Bol presvedčený, že obhajuje pravdu a podľa zákona sa bohorúhačstvo trestalo smrťou ukameňovaním.  Šavol bol o svojej pravde natoľko presvedčený, že sa rozhodne za svoju pravdu bojovať a prenasleduje vyznávačov Krista. Oči sa mu otvoria až vo chvíli, keď sa cestou do Damasku, kde sa ponáhľal prenasledovať a zničiť vyznávačov Krista,  stretne so skutočnou Pravdou.  Vtedy pochopí, že Ježiš je Cestou, Pravdou a Životom.  Stretnutím s Pravdou sa mení celý jeho život, rúcajú sa mylné predstavy a začína sa budovať jeho nový život založený na pravde, láske a spravodlivosti.  Sv. Štefan položil za Pravdu svoj život a o pár rokov neskôr za tú istú Pravdu zomiera aj sv. Pavol. Aká úžasná je hodnota pravdy v našich životoch. Sám Pán Ježiš pred Pilátom dosvedčuje hodnotu a význam pravdy, keď hovorí: „ Ja som sa preto narodil a prišiel na tento svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.“ ( Jn 18.37)