Začiatok formačného roka 2021/2022

Začiatok školského roka už čoskoro vystrieda začiatok nášho nového formačného roka END. Po viacerých zmenách našich plánov sa nám konečne podarilo nájsť realizovateľný termín a tak, stretnutie sa uskutočni už v sobotu 25.9.2021 vo františkánskom kostole sv.Jakubav Trnave sv. omšou o 16:00.
Read More About Začiatok formačného roka 2021/2022 »

Spoločná sv. omša - 1.9.2021

Dňa 1.9.20212 o 9h sme sa konečne po prázdninách stretli na spoločnej sv. omši v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Po sv. omši sme sa zdieľali na agapé a radovali sa s našou jubilantkou Aničkou. Už teraz sa všetci tešíme na nový formačný rok a osobné stretnutia v skupinkách. Všetkých vás týmto povzbudzujeme zostať verní Ježišovi a našej nebeskej Matke. Boh Vás žehnaj. FOTO tu ...
Read More About Spoločná sv. omša - 1.9.2021 »

Sviatok Eucharistie - 22.5.2021 13:30

Boh žehnaj, túto sobotu sa všetci stretneme na spoločnom sviatku - Eucharistii pri príležitosti našej Púte regiónu 3. Odporúčame všetkým, aby sa k nám pripojili v modlitbe. Takáto modlitba nie je len o online komunikácii. Je to jednota ducha a búrka na oblohe. Otec Joshua si spomenul počas jednej z modlitieb novény: keď sa apoštoli modlili, zem sa otriasla, reťaze...
Read More About Sviatok Eucharistie - 22.5.2021 13:30 »

Anička Gromanová

So žiaľom v srdci oznamujeme všetkým členom END, že nás dňa 6.5.2021 vo veku nedožitých 67 rokov navždy opustila naša Anička
Read More About Anička Gromanová »

Spoločná svätá omša 8.12.2020 15:00

Dňa 8.12.2020 o 15:00 sme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky nášho hnutia oslávili spoločnou omšou v kláštore redemptoristiek v Kežmarku.
Read More About Spoločná svätá omša 8.12.2020 15:00 »

Spoločná svätá omša

Dňa 11.10.2020 o 15:00 v nedeľu sme sa stretli na  slávení spoločnej svätej omše v kláštore redemptoristiek. V dôsledku pandémie Covid-19 sme agapé nemali. Touto sv. omšou sme symbolicky otvorili formačný rok 2020-2021 . FOTO tu...
Read More About Spoločná svätá omša »

Spoločná svätá omša

Dňa 26.7.2020 o 15:00 sme sa stretli na  slávení spoločnej svätej omše spojenej s agapé  pri príležitosti ukončenia formačného roka END 2019-2020  v Kežmarku v kláštore redemptoristiek. Spomenuli sme si aj na p. Pavla Sendreja, ktorý by mal v tento deň 60 rokov. Odpočinutie večné daj mu, Pane... FOTO tu...
Read More About Spoločná svätá omša »

12. Ples rodín

Dňa 15.2.2020 sa po 12-krát stretli rodinky rôznych generácií na fašiangovom, a zároveň valentínskom plese v ZŠ s MŠ sv. Kríža. Ples začal svätou omšou v školskej kaplnke, ktorú odslúžil p. kaplán Šimon Bocko. Po nej sa všetci zúčastnení presunuli do šk, jedálne, kde sa už konala samotná zábava. Na svoje si prišli aj všetky detičky, ktoré sa dosýta vytancovali a každé...
Read More About 12. Ples rodín »

Spoločná svätá omša

V nedeľu dňa 15.12.2019 o 14:30 sa v kláštore redemptoristiek v Kežmarku konala spoločná sv. omša počas ktorej prijal jeden z manželských párov slávnostne Chartu. Po sv. omši sme sa zdieľali pri agapé. FOTO tu...
Read More About Spoločná svätá omša »

Reflexia z manželsých rekolekcií - Hneď, nie Potom...

Tohtoročné manželské rekolekcie Hnutia Equipes Notre-Dame prebiehali v dňoch 29.11.-1.12.2019 s Mons. ThLic. Mariánom Gavendom, PhD. na Mariánskej hore v Levoči. Pätnásť manželských párov (členov, aj nečlenov) sa stretlo symbolicky hore na Mariánskej hore, aby zanechalo všetko to svetské, čo nás pohlcuje a oberá o pokoj, dole, pod sebou.
Read More About Reflexia z manželsých rekolekcií - Hneď, nie Potom... »

Manželské rekolekcie 29.11.-1.12.2019

V dňoch 29.11 - 1.12.2019 sa uskutočnili manželské rekolekcie na Mariánskej hore v Levoči s Mons. ThLic. Mariánom Gavendom, PhD.
Read More About Manželské rekolekcie 29.11.-1.12.2019 »

Začiatok formačného roka 2019/2020

Dňa 29.9.2019 sme začali nový formačný rok o  12:30  formačným stretnutím so zodpoverdným párom a následne sv. omšou o 14:30 v kláštore redemptoristiek v Kežmarku, ktorú slúžil o. Martin Pasiar. Po sv. omši sme pokračovali v priestoroch kláštora s agapé a zdieľaním sa v skupinkách.   Heslom pre nový formačný rok je výzva:  Buďte svätí! Sme povolaní byť...
Read More About Začiatok formačného roka 2019/2020 »

Reflexia z ukončenia formačného roka 2018/2019

Tohtoročná tretia júnová sobota  v Trnave patrila slávnostnému ukončeniu formačného roka 2018/2019.  Začali sme sv. omšou o 11:15 v kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval páter Daniel (duchovný poradca trnavskej skupiny v pilotáži). Svätá omša sa niesla v duchu vďaky za celý uplynulý rok, za všetko, čo nám Pán nachystal a daroval, no najmä za dar nášho...
Read More About Reflexia z ukončenia formačného roka 2018/2019 »

Ukončenie formačného roka 2018/2019 15.6.2019 v Trnave

Drahí priatelia a členovia END! Srdečne vás opäť pozdravujeme, no tento raz aj s doplňujúcimi informáciami! Ako sme už avizovali, slávnostné ukončenie formačného roka bude v sobotu 15.6.2019 v Trnave. Začneme svätou omšou o 11.00, v kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol). Po omši bude v priestoroch františkánskej záhrady spoločný piknik, teda jedlo z vlastných zdrojov....
Read More About Ukončenie formačného roka 2018/2019 15.6.2019 v Trnave »

Púť k našej patrónke - 25.5.2019, Poľsko - Wambierzyce

Milé rodinky, srdečne vás pozývame 25.5.2019 na púť Equipes Notre-Dame nášho Regiónu 3 do poľského mesta Wambierzyce, ktoré sa nachádza v blízkosti Poľska s českými hranicami. END - Púť k našej Patrónke je vyvrcholením formačného roka a hlavne poďakovaním za všetko, o čo sme prosili našu Patrónku celý formačný rok. Svoje rozhodnutie priniesť OBETU -  putovať do Wambierzyc...
Read More About Púť k našej patrónke - 25.5.2019, Poľsko - Wambierzyce »

Ako byť spolu?

Tohtoročné manželské rekolekcie Hnutia Equipes Notre-Dame sa konali v pôstnom období, v dňoch 29.-31.3., v kláštore redemptoristiek. Celými rekolekciami nás sprevádzali manželia Najderkowie z Krakowa. Hľadali sme a nachádzali odpovede na otázku „Ako byť spolu?“ nielen v manželstve, ale aj v spoločenstve. Dôležitým aspektom fungujúceho spoločenstva aj...
Read More About Ako byť spolu? »

Manželské rekolekcie 29.-31.3.2019

Milí kňazi-duchovní poradcovia END a milé rodinky, posledný marcový víkend 29.-31.3. 2019 sa uskutočnili v Kežmarku v kláštore redemptoristiek manželské rekolekcie Equipes Notre-Dame zamerané na našu sviatosť manželstva. Názov témy bola Jednota v spoločenstve.
Read More About Manželské rekolekcie 29.-31.3.2019 »

Spoločná sv. omša - 13.03.2019 Trnava

Ahojte END-áci, "Skupiny Panny Márie vznikli veľmi jednoduchým spôsobom. V roku 1938, mladý kňaz z Paríža, otec Henri Caffarel dostal návštevu jednej mladej ženy, ktorá mu chcela  priblížiť jej duchovný život.  Krátko na to spoznal aj jej manžela. Táto manželská dvojica mu potom predstavila ďalšie tri manželské páry. Tak sa začal projekt stretania sa a spoločného uvažovania o...
Read More About Spoločná sv. omša - 13.03.2019 Trnava »

11. ples rodín

Dňa 2.3.2019 sa konal  11. PLES RODÍN , ktorý sa začal svätou omšou o 16,00 hod . v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Pokračoval v Jedálni pri SOŠ na Garbiarskej ul. 1 v Kežmarku. VSTUPNÉ: Dospelí 15 eur                    Deti 7 eur FOTO tu ..
Read More About 11. ples rodín »

Spoločná sv. omša 16.02.2019 - Kežmarok

Dňa 16.2.2019 (sobota) sa o 16:00 konala spoločná sv. omša viacerých skupiniek Panny Márie...
Read More About Spoločná sv. omša 16.02.2019 - Kežmarok »

Slávnostná sv. omša pri príležitosti ustanovenia Charty Equipes Notre-Dame

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zároveň výročie vzniku Charty Hnutia manželov END sme oslávili 8.12.2018 v kláštore redemptoristiek účasťou na sv. omši, ktorú celebroval náš bývalý pán kaplán Ján Bystriansky. Spolu s ním sme sa zamysleli nad jeho slovami, aké by to bolo, keby sme nespáchali žiaden hriech a neboli vyhnaní z raja a mohli byť ako...
Read More About Slávnostná sv. omša pri príležitosti ustanovenia Charty Equipes Notre-Dame »

Spoločná sv. omša 25.11.2018

Milé rodinky, dňa 25.11.2018 o 16.00 hod. sa konala spoločná sv. omša END v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Po sv. omši sme mali malé posedenie, na ktorom sme blahoželali pátrovi Martinovi k jeho jubilejnej 70-tke. FOTO tu ...  
Read More About Spoločná sv. omša 25.11.2018 »

Začiatok formačného roka 2018/2019

Dňa 29.9.2018 o 11:00 v rímsko-katolíckom kostole vo Vrbove  sa slávnostnou sv. omšou začal nový formačný rok 2018/2019 celého sektora Slovensko. Po svätej omši sme sa spoločne naobedovali a vzájomne sa pozdieľali s našími radosťami ale aj starosťami v reštaurácii Flipper. Po obede bola prednáška určená pre zodpovedné páry jednotlivých manželských skupín. FOTO tu ... ...
Read More About Začiatok formačného roka 2018/2019 »

Koncoročné stretnutie sektora Slovensko

Dňa 17.6.2018 na záver formačného roka 2017/2018 sa konalo  stretnutie Equipes Notre-Dame Slovensko v Trnave . Začali sme slávnostnou sv. omšou s  oficiálnym menovaním manželského páru  do služby  -  Z odpovedný pár sektora  EQUIPES  NOTRE-DAME  SLOVENSKO .   FOTO tu...
Read More About Koncoročné stretnutie sektora Slovensko »

Formačné stretnutie v Trnave

Dňa 03. 6. 2018  sa v Trnave v konferenčnej sále hotela Spektrum konalo formačné stretnutie manželských párov Skupín Panny Márie za sektor Slovensko a to z Kežmarku,  Bratislavy, Trnavy, ktorí majú záujem oboznámiť sa, ako sprevádzať iné manželstvá, ktoré chcú pracovať na svojom sviatostnom manželstve a nebyť v stereotype vlažnosti svojho...
Read More About Formačné stretnutie v Trnave »
Showing 1 - 25 of 104 results.
Items per Page 25
of 5