« Back

Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v Tvojich 100%-tách každodenného snaženia

Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v Tvojich 100%-tách každodenného snaženia

Pozdravujem Ťa drahý brat a sestra. 

Včera večer, keď som si čítal Liturgické čítania - Prvé čítanie, Žalm a Evanjelium - na dnešný deň 15. 1. 2014, prišla mi na um myšlienka: "Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v mojich 100%-tách každodenného snaženia."

Aký to má súvis s Liturgickými čítaniami dnešného dňa?

Všetko je ukryté v Refréne pre dnešný žalm: "Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu." (Ž 40 2+5. 7-8a. 8b-9. 10)

V Prvom čítaní (1 Sam 3, 1-10. 19-20) je to citeľné, Boh volá na chlapca Samuela. Volá jeho meno: "Samuel, Samuel." A po opakovanej výzve, po porade s kňazom Helim odpovedá: "Hovor, tvoj sluha počúva." A ďalej sa v čítaní dodáva: "...a Pán bol s ním.", čiže ho Boh sprevádzal životom, a prorok Samuel plnil Božiu vôľu. 

To isté sa odohráva medzi riadkami aj v dnešnom Evanjeliu (Mk 1, 29-39), kedy Jakub a Ján, vchádzajú spolu s Ježišom do Šimonovho (Petrovho) domu, kde môžeme predpokladať, že bol prítomný aj samotný Šimon (Peter) a jeho brat Ondrej, či ďalši Učeníci. Ježiš uzdravuje Šimonovu (Petrovu) testinu, čiže svokru a dáva tomu dynamicky ráz toho, že Ježiš je s nimi všetkými, ako to ďalej Evanjelium dodáva. Uzdravoval tých, ktorí prišli za ním s rozličnými neduhami a vyháňal zlých duchov. Tak Ježiš plní vôľu Otcovu: "...lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal." (Jn 6, 38). 

Prorok Samuel, Jakub a Ján, Šimon (Peter), Ondrej a ostatní Ježišovi Učeníci, majú jedno spoločné, a to, že ich Boh povoláva, aby prišli k nemu, nechali sa ním sprevádzať a plniť jeho vôľu. Ježiš im to ukazuje konkrétnymi skutkami, ktoré koná, teda samotný Boh, ktorý kráča touto zemou s nimi. A môžeme dodať ako pri rozprave z Prvého čítania o Samuelovi: "...a Pán je s nimi.". 

 

Teda "vek" tu nehrá žiadnu rolu. 

 

Tak prorok Samuel (ešte ako chlapec), a Učeníci (už ako dospelí), sú povolaní a pozvaní, aby plnili Božiu vôľu. Aj my sme povolaní, bez rodielu stavu, v ktorom sa nachádzame, či som zasvätený/á, ženatý, vydatá, slobodný/á, "plniť Božiu vôľu". Máme prichádzať každým dňom pred tvár Boha a spolu s Ním plniť to, čo nám je v dni predostreté, alebo aspoň máme tušenie, čo máme spraviť. Ísť v tom dni na 100%, aj keď sa  niekedy vnímam, že z tých 100% je len polovica/štvrtina, a aj okolie ma tak vidí. Nenechaj sa oklamať! 

 

V tom dni ideš 100% a to tak, že tvoja prítomnosť, teraz, je naozaj 100%-ná. Aj keď ti čosi nevyjde, alebo sa zdá, že niečo nemá zmysel, neber si to tak k svojmu srdcu, lebo práve to je tých 100%, čo konkrétne alebo abstraktne teraz zvládaš a to je v poriadku. Ostatné na vyváženie tých 100% dopĺňa Ježiš Kristus, Boh sám, svojou prítomnosťou, a nemusíme si to uvedomovať, lebo v Božích očiach sme rovnako cenní ako každý iný človek, a vidí nás celých, aj s našími nedostatkami, no nevyčíta nám to. Je trpezlivý a stále milujúci. Čaká na nás, na naše rozhodnutie. No On prvý sa pre nás rozhodol a stále nás bude dopĺňať Svojou Láskou, aby sme sa nevzdávali, ale napredovali vpred, vo svojom živote, ktorý je ukrytý tajomným spôsobom v Ňom - v Bohu.   

 

Tak v Starom Zákone, v Novom Zákone, teraz v prítomnosti nášho "Ja", ideme na 100% a Boh to dopĺňa svojou prítomnosťou, a môžeme dodať, aplikovať na seba, ako to bolo povedané vyššie pri prorokovi Samuelovi a tiež pri Učeníkoch: "...a Pán bol s ním, s ňou, s Tebou, so mnou, s nami." - "...a Pán je s ním, s ňou, s Tebou, so mnou, s nami." - neustále. 

 

"Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu", a dávam do toho svojich 100% prítomného snaženia, lebo viem, že Ty moje snaženie dopĺňaš svoju prítomnosťou. Vďaka Ti za to Ježiš. 

 

Drahý brat a sestra,

prosím Ťa, dôveruj Ježišovi, lebo On dôveruje Tebe a je s Tebou. Príjmi jeho výzvu prítomnosti a buď aj Ty s Ním. Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v Tvojich 100%-tách každodenného snaženia. 

 

S pozdravom a v modlitbe za Teba P. Jozef Novák, CSsR

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľmi povzbudivé, ďakujeme emoticon
Posted on 1/15/14 7:17 PM.
Ďakujem :-)
Nech to poslúži na Božiu česť a slávu.
Posted on 1/15/14 8:56 PM in reply to Jana Petruláková.
Ako keby si to vravel mne, vďaka emoticon
Cítim, že pri písaní týchto riadkov si bol plný Ducha Svätého.
Posted on 1/16/14 12:06 AM.
Čítam si to pre povzbudenie už druhýkrát. Jozef, vďaka za pozdieľanie, posilnili ma tvoje riadky. Teším sa na tvoje ďalšie príspevky emoticon
Posted on 1/17/14 7:22 AM.