« Back

Manželstvo - cesta k Bohu

Manželstvo - cesta k Bohu

.....nikdy predtým som nepočula kňaza hovoriť takto o manželstve. Túžila som nájsť knihy, ktorých je autorom a započúvať sa do jeho slov o Láske. Nevedela som sa dočkať, kedy nám jeho kniha príde a začneme ju čítať. Hneď na prvých stranách ma dostala veta: „Manželstvo je pozostatok raja na zemi.“ Otec Caffarel píše, že šťastie a láska patria k sebe, lebo ak sa človek vidí v pohľade druhého a objaví, že je hodný lásky, že je milovaný, a keď láska zasiahne, všetko sa zmení...“

Manželstvo, cesta k Bohu

Jeden muž mi raz povedal: „Nemohol by som mať ženu, ktorá má vo svojom živote na prvom mieste Ježiša.“ Opýtala som sa prečo?? „Ja by som na neho určite žiarlil.“

Táto otázka sa vo mne vynorila, keď som čítala životopis francúzskeho kňaza Henriho Caffarela. Podobné  slová   totiž počul od svojho kamaráta, keď mu povedal: „Nemôžeš byť zároveň oddaný Bohu aj žene, lebo buď bude žena žiarliť na Boha, alebo Boh na ženu...“. Otec Caffarel, však vedel odpovedať (na rozdiel odo mňa):  „Ako môže Boh žiarliť na lásku, keď On sám je jej tvorcom, jej partnerom.“

Kto to je ten Caffarel? Kňaz, ktorý zasvätil celý svoj život Láske. Kňaz, ktorý mnohým manželským párom ukázal, že manželstvo je cesta k Bohu (ako nazval jednu z množstva kníh venovaných manželom).

Nikdy predtým som nepočula kňaza hovoriť takto o manželstve. Túžila som nájsť  knihy, ktorých je autorom a započúvať sa do jeho slov  o Láske. Nevedela som sa dočkať, kedy nám jeho kniha príde a začneme ju čítať. Hneď na prvých stranách ma dostala veta: „Manželstvo je pozostatok raja na zemi.“  Otec Caffarel píše: šťastie a láska patria k sebe, lebo ak sa človek vidí v pohľade druhého a objaví, že je hodný lásky, je milovaný, a keď láska zasiahne, všetko sa zmení...“ 

Túžila som, aby v mojom manželstve býval Boh, ale nikto mi nepovedal ako. Ako konkrétne? Otec Caffarel mi na niekoľkých stranách svojej knihy dal odpovede na otázky, ktoré som sa ani nepýtala. Dal mi nádej, že láska medzi manželmi vedie k Láske, ktorá oslobodzuje. Že s touto Láskou sa môžem stretávať prostredníctvom  rozhovoru s mojím manželom,  On je tá Láska, ktorá naplňuje miesta našej samoty a ktorá nás robí úplnými..... že láska k Bohu a naša láska sú pre nás spojené v jedno.

Kniha „Manželství – cesta k Bohu“ od Henriho Caffarela je určená tým, ktorí pripravujú snúbencov na sviatosť manželstva, ale pre mňa sa stáva sprievodcom ako  v manželstve nájsť Boha. Túžim, aby sa slová otca Caffarela dostali k mnohým, pretože tento kňaz osobitným spôsobom zasvätil svoj život formácii manželským párom, zdieľal s nimi ich ťažkosti a radosti a spoločne hľadal odpoveď na otázku:  ako nám môže sviatosť manželstva pomôcť na ceste ku svätosti.

Nehovorí, že to je ľahké a bez prekážok, veď ako píše otec Caffarel,  láska je každý deň ohrozovaná zlom.... , žemanželstvo znamená spoločný život dvoch hriešnikov, nie život dokonalej manželskej dvojice, a každý deň stojíme pred rozhodnutím odpustiť a žiadať o odpustenie...

Viem, na mojej ceste musím urobiť ešte veľa krokov. Slová sa ľahko čítajú a horšie sa žije, ale rada sa pozerám za ideálom, ktorý predstavuje otec Caffarel.

 

                                                                                                                                                             Lenka

Comments
sign-in-to-add-comment
Lenka, vďaka za ochutnávku. Už sa teším na spoločný čas, kedy si tieto riadky o. Caffarela budeme čítať s Aničkou emoticon
Posted on 1/15/14 7:50 AM.
Už sme objednali aj pre vas ;-)
Posted on 1/15/14 12:38 PM in reply to Martin Lojek.