« Back

Reflexia z ukončenia formačného roka 2018/2019

Reflexia z ukončenia formačného roka 2018/2019

Tohtoročná tretia júnová sobota  v Trnave patrila slávnostnému ukončeniu formačného roka 2018/2019.  Začali sme sv. omšou o 11:15 v kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval páter Daniel (duchovný poradca trnavskej skupiny v pilotáži). Svätá omša sa niesla v duchu vďaky za celý uplynulý rok, za všetko, čo nám Pán nachystal a daroval, no najmä za dar nášho duchovného spoločenstva.

Radostný beh detí (a tým pádom aj rodičov), ihneď po jej ukončení, smeroval do františkánskej záhrady bohatej na skvelý priestor pre všetky naše akčné ratolesti, taktiež oddychové miestečká ako stvorené pre staro-nové stretnutia a desiatky litrov čapovanej kofoly (ako dar od bratov františkánov J).

Nakoľko je vždy naše stretnutie v inej zostave, predstavili  sme všetky zodpovedné páry v skupine sektora. Špeciálnym hosťom boli Ania a Leszek Gerste z ďalekej Wroclawy, ktorí nedávno prijali službu zodpovedného páru za  Región 3, pod ktorý patrí aj slovenský sektor. Pozdieľali sa s nami o svojej manželskej ceste a službe v hnutí END, ktorá ich učí pomáhať ľuďom a zároveň prekonávať samých seba a svoje slabé stránky...

Stretnutie bolo aj stretnutím plných stolov - gurmánskeho kumštu z rôznych kuchýň Slovenska  (v duchu hesla: všetkých všetko). Svojou bohatosťou a štedrosťou boli predobrazom nasledovného stretnutia sa v  skupinkách určených na zdieľanie, v duchovnej rozmanitosti a bohatstve každého jedného z nás, v štedrosti vychádzať zo seba a byť darom aj pre druhých; jednoducho spoznať druhých a  nechať spoznať seba J.

Bolo krásne pociťovať,  že sme rodina, ktorú hlboko v srdci spája jeden Otec, jedna Matka a jedna cesta END.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí ste prišli, že sme sa vzájomne mohli napumpovať radosťou a energiou do ďalších dní, aj keď každý musel prekonať jeden či stovky kilometrov, komplikácie s deťmi, s časom či iné neplánované prekážky.

Niektorým sa žiaľ, nepodarilo prísť...a veru chýbali ste nám!!! Chceme vás ubezpečiť, že sme na vás a vaše potreby pamätali zvlášť pri svätej omši. Niekedy vyjdú veci ináč ako by sme chceli, ale aj to je na obetu, ktorá nás má posilniť v našej manželskej láske a jednote; a tak nám pomôcť na ceste do neba.

„Tým, ktorí milujú Pána, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28)

 

Nosíme si vás v srdci a v modlitbe Magnifikát

 

Veronika a Michal Bakovci

FOTO tu...