„Pilotáž a spiritualita hnutia Equipes"

Kláštor SS.Redemptoristiek

  KEŽMAROK
16 – 18.1*2015

"Pilotáž a spiritualita hnutia Equipes"

Kežmarok  16 - 18.1.2015

Piatok, 16.1.
16.00 Príchod, ubytovanie
17.30 Sv. omša
18.30 Večera
19.00 Úvod do seminára, organizačné pokyny
20.15 Diskusia, zdieľanie sa
21.30 Magnifikát

Sobota, 17.1.
08.00 Sv. omša
09.00 Raňajky
09.45 Prednáška č.1 - Misia a spiritualita zodp. párov
10.45 Prestávka, káva, čaj, koláč
11.15 Zdieľanie sa v skupinkách - body úsilia
12.15 Obed
14.00 Prednáška č.2 - Učenie sa života v END
15.30 Prestávka
16.00 Zdieľanie sa s Božím slovom
16.30 Prednáška č.3 - Pedagogika pilotáže
18.30 Večera
20.30 Kompletórium, spoločná adorácia
21.45 Osobná adorácia po pároch

Nedeľa, 18.1.
08.00 Raňajky
09.00 Prednáška č.4 - Spojenie s hnutím
10.30 Sv. omša + obnova manželských sľubov
11.30 Reflexia zo seminára, diskusia
12.15 Obed

Fotogaléria z rekolekcií

« Back

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - ČASŤ 3

Postupnosť pilotáže

Postupnosť pilotáže

Pri pilotáži napredujeme pomaly, avšak nepreťahujeme donekonečna. Pilotáž by nemala trvať dlhšie ako 2 roky. Neustále pripomínajme úlohy a snažme sa viesť stretnutia disciplinovane.

Problémy pilotáže

  • ak zodpovedný pár chce dosiahnuť úspech (za úspech máme považovať to, ak nový pár urobí aspoň jeden krok bližšie k Bohu, k sebe navzájom)
  • ak je napätie medzi pármi (porozprávajme sa s každým párom osobitne a skúsme to vyriešiť, v krajnosti odporučíme inú skupinu)
  • ak je napätie medzi manželmi (porozprávajme sa s nimi osobne mimo ostatných)
  • ak sa manželia pri „Sadnime si spolu“ zraňujú (treba si predstaviť, že hovoríme s priateľom/kou, a nie s manželom/kou
  • ak kňaz všetko riadi, alebo naopak nič nehovorí, nezapája sa (porozprávajme sa s ním o úlohe kňaza na stretnutí)

Vyžadujme od seba aj od iných! Nebojme sa neúspechu! Chcime stretnúť Krista!

Spojenie s hnutím

END neputuje sama, nemôže byť len sama pre seba, ale potrebuje spoločenstvo. Prvým takýmto spoločenstvom je sektor, ktorý tvorí 5-20 skupín. Všetky skupinky by sa mali vzájomne poznať. Najdôležitejším spojením je spojenie medzi equipami a sektorom. Za sektor zodpovedá zodpovedný pár za sektor, ktorý pred každým stretnutím rozdeľuje úlohy. Tiež spája počas pilotáže equipu so sektorom a snaží sa aj o osobný kontakt.

Spojovací pár raz za rok navštevuje novú equipu. Stretávajú sa tiež páry sektoru s pármi regiónu, najlepšie na takom mieste, aby to bolo v strede vzdialenosti pre všetkých. Stretnutie prebieha v modlitbe a v duchu témy.

Je potrebné si uvedomiť, že nielen manželia prijímajú Chartu, ale aj END prijíma ich, preto ich musí poznať. Najlepšie je hneď po pilotáži prijať Chartu. Manželia si majú byť vedomí, že neprijímajú len niektoré časti z Charty, ale sú povinní prijať všetko. Okrem iného aj darovať jednodňovú mzdu, ktorá je nevyhnutná na potreby END. Sme účastní a tým aj zodpovední za fungovanie END. Peniaze nezostávajú v sektore, ale idú do regiónu. Je to dar pre celosvetové END. Ak neodovzdáme, necítime spoluzodpovednosť, spolupatričnosť.

Ohrozenia:     -     ak dávam na poslednú chvíľu, môžem zistiť, že nemám z čoho dať

  • ak sa o tom medzi sebou nerozprávame, značí, že to nepovažujeme za našu spoločnú vec
  • ak nechceme dať, ťaháme celú END nadol
  • ak dávame nepoctivo, vsúvame faloš medzi nás a iných

Je spravodlivé, ak ja získavam od END, tak aj dávam END. END je hnutím aktívnych ľudí.

Výpočet jednodňovej mzdy:

čistá ročná mzda oboch manželov :  počet pracovných dní v roku  =  jednodňová mzda

Najvhodnejšie je dávať túto čiastku v marci (vtedy je najmenej výdavkov). Na stretnutí sa dohodneme, že na budúcom stretnutí vyberieme v našej skupinke tieto peniaze. Najlepšie, ak každý pár vloží svoju čiastku do obálky. Nové páry dávajú tento dar až po prijatí Charty.

Je to dar srdca, každý dáva podľa svojho vlastného svedomia J

 

Next