« Back

Zamyslenie

Zamyslenie

"Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku..." (Iz 41, 13)

     Izaiáš 41, 13 - 20


    Ako dospelákom sa nám v prvom okamihu môže zdať divné, že Boh nás drží za ruku. Máme radi samostatnosť, slobodu, nezávislosť. Pri hlbšom zamyslení si však možno spomenieme, ako sme nedávno videli nejakých manželov, ako sa držia za ruky. Možno už boli sivovlasí, vráskaví... a pevne spojené ruky im dodávali istotu. Nielen pri chôdzi, ale aj istotu blízkosti. Kedy ste sa naposledy držali za ruky so svojím manželom/svojou manželkou? Potrebujeme istotu. Aj v tomto predvianočnom čase. Istotu, že Ježiš vidí naše úsilie a túžbu po svätosti a doplní to, čo sami
nevládzeme či nezvládame. Že premení vodu našich každodenných drobných prejavov lásky - podržať dvere, pomôcť obliecť kabát, uvariť kávu... - a premení ich na víno, ktoré upevňuje naše vzájomné vzťahy. Je také dôležité držať sa za ruky...A tiež dovoliť Bohu, aby nás držal za ruku. Počúvaj, čo k tomu hovorí: "Neboj sa, ja ti pomôžem!" (Iz 41, 13). Boh nás drží za ruku, aby sme mali istotu, že je s nami v každej situácii. A že nám pomáha každú situáciu zvládnuť. Možno budeš cez blížiace sa sviatky sám a už teraz máš z toho obavy. Možno ti cez rok zomrel niekto veľmi blízky a bojíš sa, ako zvládneš sviatočné dni bez neho, bez nej. Možno nemáš nikoho, kto by ťa pozval k štedrovečernému stolu. Boh ti do všetkých takýchto situácií hovorí: "Neboj sa,  pomôžem ti." Možno ti vnukne, aby si ty pozval niekoho, kto je tiež sám. Možno ti ukáže, ako sa aj v bolesti možno radovať radosťou viery. Veď utrpením či smrťou sa nič nekončí, ale za všetkým je večnosť, nádej, milujúci Boh.Tak sa nedaj premôcť svojim melancholickým či iným ubíjajúcim pocitom, ale pozri sa hore. Boh ťa drží za ruku. Má pre teba pripravené radostné sviatky narodenia jeho Syna. Záleží len od teba, či prijmeš jeho pozvanie zúčastniť sa na slávnosti, alebo ostaneš doma - vo svojom vnútri - trúchliť nad sebou samým. Prosím ťa, poď na hostinu. Možno potrebuješ spoveď - neboj sa jej. Otec má pre teba odpustenie, potešenie aj ruku, ktorou ťa bude držať. Chyť sa jej a vykroč. Vráti sa ti úsmev do srdca aj na pery. 

    Otče, verím, že nie som sám. Že si so mnou. Prosím ťa, prenes túto pravdu z
mojej mysle do môjho srdca i do môjho konania. Chcem pevne zvierať tvoju ruku vo
svojej, cítiť, ako ty robíš to isté.

(prevzaté od "Myšlienka na deň")

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.