« Back

Ukončenie formačného roka 2021/22 - Západ

Ukončenie formačného roka 2021/22 - Západ

Milí priatelia END rodiny,

 

25.6.2022 sa uskutočnilo tradičné stretnutie ekíp zo západného Slovenska, na konci formačného roka. Začali sme svätou omšou pod vedením pátra Ginepra. Počas svätej omše prebehlo aj odovzdanie funkcie zodpovedného páru za sektor. Veroniku a Michala Bakovcov od budúceho formačného roka nahradia manželia Andrea a Miloš Lehenovci, tiež z Trnavy. Na stretnutie prišiel aj zodpovedný pár za Región 3, Ania a Leszek Gerste a Lehenovcov tak oficiálne povolal do tejto služby. Nakoľko táto služba je neľahká, nezabúdajme na nich pri našich modlitbách, podporujme ich a vyprosujme im potrebné milosti.

Po svätej omši sme sa stretli v záhrade františkánskeho kláštora. Počtom skromnejšie, čo však vôbec neubralo na srdečnosti stretnutia a rozhovorov. V pracovných skupinách pri zhodnoteniach uplynulého roka sa zdá, že sa väčšina z nás stretáva s podobnými problémami, ako je nedostatok času na prípravu na stretnutia a problém nájsť spoločný čas na stretnutie ekipy. Všetci sme sa zhodli v tom, že akokoľvek je náročné sa stretnúť a zorganizovať, stretnutia sú vždy zmysluplné, hodnotné a idú na hlbinu, za čo sme veľmi vďační. 

Stretnutie malo ako vždy veľmi príjemnú a priateľskú atmosféru, čo ešte viac podporilo otvorenosť a zdieľanie sa v pravde. Podľa reakcií zúčastnených bolo stretnutie osviežujúcim povzbudením, pre deti  podnetným priestorom so staro-novými kamarátstvami vo všemožnej vekovej kategórii za prítomnosti našich animátoriek :)

Po oficiálnom rozídení sa stretla ešte jedna pracovná skupina zodpovedných za sektor SVK spolu s Poliakmi Aniou a Leszekom a s rezňami, aby vzájomná spolupráca  napredovala (aj v porozumení :) ako sa kto má starať o svoje "políčko")

... a to, ako to celé dopadlo, vám radi prezradíme na najbližšom začiatku formačného roka, na ktorý vás už teraz všetkých srdečne pozývame ;)

 

  

 

  

VB