« Back

Spoločná svätá omša

Spoločná svätá omša
Dňa 26.7.2020 o 15:00 sme sa stretli na slávení spoločnej svätej omše spojenej s agapé pri príležitosti ukončenia formačného roka END 2019-2020 v Kežmarku v kláštore redemptoristiek. Spomenuli sme si aj na p. Pavla Sendreja, ktorý by mal v tento deň 60 rokov. Odpočinutie večné daj mu, Pane...