« Back

Boh sa rodí...

Boh sa rodí...

Nech Maličký a Všemocný Ježiš vyplní Vaše srdcia Svojim pokojom, radosťou a milosťou.
Nech Vás neustále sprevádza Jeho požehnanie a Máriina opatera v každom dni Nového Roku 2018.

S darom modlitby pri nohách Božieho Dieťaťa
- Małgorzata i Joachim Grzonkowie