Začiatok formačného roka 2016/17

Začiatok formačného roka 2016/17

Drahí naši manželia,   dňom 1.10.2016 nastupujeme do nového formačného roka, ktorý chceme začať svätou omšou o 9:30 v kláštore Redemptoristiek v Kežmarku. Po sv. omši sa presunieme...
Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2016

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2016

Milovaní priatelia!  Začíname ďalší rok formácie a súčasne s ním začíname našu mesačnú úvahu nad slovami Otca Henriho Caffarela v rámci cyklu „Večer s O. Caffarelom“.  Počas...
Stretnutie rodín Telgárt 18.-21.8.2016

Stretnutie rodín Telgárt 18.-21.8.2016

V dňoch 18.8. až 21.8.2016 sa konalo stretnutie rodín v malebnej horskej prírode pod Kráľovou Hoľou v Telgárte. Foto dnu
Spoločná Sv. omša

Spoločná Sv. omša

Dňa 31.5.2016 o 16:00 sa konala spoločná svätá omša v kláštore redemptoristiek v Kežmarku spojená s adoráciou a krátkym posedením.
Večer s otcom Caffarelom - Aktuality srdca

Večer s otcom Caffarelom - Aktuality srdca

Aktuality srdca Moji dvaja priatelia, mladí manželia, mi predstavili svoju situáciu, ktorá hoci nie je zúfalá, je určite veľmi znepokojujúca. Obaja začali manželský život s rozmachom,...
Večer s otcom Caffarelom - Jabĺčko a veverička

Večer s otcom Caffarelom - Jabĺčko a veverička

Vďaka kontaktu s Bohom človek nie je ako veverička k jabloni, ale tak naozaj ako jablko, ktoré je s Ním spojené organickým a životodarným putom...
Spoločná svätá omša

Spoločná svätá omša

Dňa 2.4.2016 o 16:00 sa konala spoločná svätá omša v kláštore redemptoristiek s adoráciou a krátkym posedením.
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ALELUJA

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ALELUJA

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl zo srdca Vám vyprosuje spoločenstvo Equipes.
Krížová cesta

Krížová cesta

Milovaní, v dnešný deň umučenia nášho Pána Ježiša Krista vám ponúkame modlitbu Krížovej cesty podľa videní Cataliny Rivas.
MILOSRDENSTVO znamená..

MILOSRDENSTVO znamená..

Pochválený buď Ježiš Kristus. Milovaní Priatelia! Je pred nami veľká udalosť. Sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Prajeme Vám, aby ste ten Svätý čas prežívali v pravej radosti, s pokojom a mocou Zmŕtvychvstalého a Vašu každodennosť ako cestu posilňovania viera, lásky a šťastia. Pri tej príležitosti Vám, milovaní, navrhujeme namiesto slov O. Caffarela na tento mesiac, texty zo Svätého Písma.....
Ukazujem 1 - 10 z 55 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 6

Pozvánka na vykročenie za Ježišom

Mládenec vyznáva svoju lásku k dievčine, píše list: "Mám Ťa rád ako nikoho na svete. Som ochotný ísť k Tebe cez oheň, vyjdem kvôli Tebe na najvyšší vrch sveta. Som pripravený preplávať aj oceán....
Piknik Equipes Notre Dame

Piknik Equipes Notre Dame

Dňa 18. júna sa v Ivanke pri Dunaji konalo ohlásené stretnutie Equipe Notre Dame zo západného Slovenska.  Stretnutie malo podobu spoločného pikniku v záhrade jezuitského centra...
Manželské večery

Manželské večery

Kurz je určený pre manželstvá v akomkoľvek štádiu. Skladá sa z 8 večerov na ktorých má každý manželský pár svoje súkromie pre svoj spoločný čas a rozhovor Každý večer sa premieta...
Urbi et Orbi

Urbi et Orbi

"Chváľte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky" (Ž 135,1). Prinášame Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka v plnom znení, ktoré predniesol dnes na poludnie z loggie...
Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby začínajú od Veľkého piatku po nedeľu Božieho milosrdenstva. Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.
Viera aspoň ako horčičné semienko

Viera aspoň ako horčičné semienko

Semeno v zemi, na ktoré človek nemá dosah. Tak je to s Božím kráľovstvom - nemáme naň dosah. Božie kráľovstvo, to je totiž Boh sám. A Boha nemôžeme vlastniť, nemôže sa stať naším majetkom. Môžeme s Ním byť jedine vo vzťahu. A tu sa to láme...
Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny

Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny

Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny   Spišská Kapitula 29. decembra (TK KBS) - V kostoloch Spišskej diecézy čítali kňazi veriacim pastiersky...
Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015

Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015

Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015 Vianoce majú mnohorakú podobu. Pre nás kresťanov sú zvlášť sviatkami, ktoré nám dovoľujú, či priam nás vedú k tomu, aby sme sa...
Príbeh o umelcovi

Príbeh o umelcovi

Bol otec, ktorý mal jediného syna. Mamka zomrela pri pôrode, a tak chlapca vychovával otec sám. Otec bol veľký umelec a zbieral obrazy veľkej hodnoty, z ktorých si urobil doma...
2. sviatok vianočný, Sv. Štefana, 1. mučeníka

2. sviatok vianočný, Sv. Štefana, 1. mučeníka

Nie všetko čo vieme, musíme povedať, ale všetko, čo hovoríme, musí byť pravda.
Ukazujem 1 - 10 z 70 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 7

Sme slovenský sektor manželských párov medzinárodného hnutia Equipes Notre-Dame, ktoré má za cieľ pomáhať manželským párom prežívať naplno sviatosť manželstva a kráčať spoločne na ceste k svätosti.

Heslo roka 2015/2016

"Hľa, tu som, pošli mňa!"

(Iz 6,8)

 

Užitočné odkazy

Vyhľadávanie vo Svätom Písme

Zadaj súradnice* a stlač ENTER

* napr. (Gn 1,11-15;2,5.8)

 

Magnificat

Radosť duše v Pánovi
(Lk 1, 46-55)

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Hymnus na lásku

(1Kor 13,1-13)

 
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.        Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.